www.boswachtersblog.nl/ Rivierengebied

Oplevering drie Waalprojecten

20 september 2019 Boswachter Twan Teunissen in Rivierengebied
Afferdense en Deestse Waard

Afferdense en Deestse Waard

Op zaterdag 28 september vieren Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en Waterschap Rivierenland met alle regiopartners, de aannemers, bewoners en andere betrokkenen de oplevering van de drie Waalprojecten: Loenensche Buitenpolder, Herinrichting Heesseltsche Uiterwaarden en Herinrichting Afferdense en Deestse Waarden. ‘s Middags zijn in alle drie gebieden publieksdagen.

Waaldag 2019

Tussen de dijken van de Waal zijn dit jaar drie projecten afgerond. Het gaat om de Heesseltsche Uiterwaarden, Afferdense en Deestse Waarden en Loenensche Buitenpolder. In deze uiterwaarden gaan waterveiligheid, waterkwaliteit, natuurontwikkeling en recreatie hand in hand. Er zijn meestromende geulen gegraven en uiterwaarden verlaagd. Rivierwater kan hier zijn weg vinden, natuurlijk gevolgd door planten en dieren onder en boven water. Én in deze nieuwe natuur kunnen mensen naar hartenlust struinen en genieten. De geïntegreerde aanpak langs de rivieren levert gebieden op met waarde voor Nederland. Het resultaat van jarenlang intensief samenwerken tussen overheden en inwoners.

Drie Waalprojecten met als resultaat in totaal 444 hectare nieuwe riviernatuur waar ook mensen van kunnen genieten.

Afferdense en Deestse Waarden

In de Afferdense en Deestse Waarden ligt de langste meestromende nevengeul van Nederland. Het water uit de Waal stroomt de nevengeul in bij Deest en weer uit bij Druten. Met zijn 4,5 kilometer lengte is het de langste meestromende nevengeul van Nederland. Samen met de twee andere hoogwatergeulen in deze uiterwaarden, voorkomt de nevengeul overstromingen bij extreem hoogwater. De Waal krijgt hier meer ruimte, waardoor de waterstand 4,4 cm daalt en de kans op overstromingen vermindert. In het 158 ha nieuwe  gebied krijgen flora en fauna alle ruimte zich te ontwikkelen zowel op het land als in het water. Totaal is het natuurgebied 284 hectare groot.

Afferdense en Deestse Waard
Afferdense en Deestse Waard

Heesseltsche Uiterwaarden

De Heesseltsche Uiterwaarden zijn heringericht om het gebied beter te beschermen bij hoogwater, een waterstandsdaling tot 5,5 cm is te bereiken. Daarbij is er met 204 ha een groot aaneengesloten en beheerbaar natuurgebied langs de rivier ontstaan met schrale graslanden en rivierduinen rondom de geulen en besloten moerassen en zachthoutooibossen met wilgen en populieren.

Heeseltsche Uiterwaarden
Heeseltsche Uiterwaarden

Loenensche Buitenpolder

In de Loenensche Buitenpolder ligt ruim 80 ha natuurgebied waarin rivierdynamiek binnen de polder vergroot is door de verbreding en uitdieping van de historische loop van een oude rivierstrang. Een bruggetje over een nieuwe nevengeul maakt een wandeling mogelijk. En de geul zorgt voor verbetering van de waterkwaliteit. De herinrichting van de uiterwaard zorgde ook voor een een moerassig en grasrijk gebied waar mogelijk soorten als porseleinhoen en kwartelkoning van kunnen profiteren. Daarnaast zijn cultuurhistorisch waardevolle elementen hersteld zoals de historisch sluis.

Loenensche Buitenpolder
Loenensche Buitenpolder

Feestje

Deze resultaten vieren we op de Waaldag op zaterdag 28 september. Rijkswaterstaat, provincie Gelderland, Staatsbosbeheer en Waterschap Rivierenland zijn de vier organisaties die samen met de lokale gemeenten en bewoners dit resultaat opleveren. De drie projecten zijn mooie voorbeelden van de nieuwe manier van integraal werken die langs de rivieren is ontstaan. In de afgelopen decennia is langs de Waal een groot aantal projecten uitgevoerd en er zijn weer nieuwe projecten in ontwikkeling. Altijd vanuit die brede kijk op hoe doelen gecombineerd kunnen worden, zodat er maximaal resultaat is voor droge voeten, waterkwaliteit, natuur en bewoners. Want het werk aan de rivieren is nooit af. Nieuwe (rivier)uitdagingen komen op ons af door klimaatverandering, de noodzaak van nieuwe riviernatuur en het toenemend belang van scheepvaart.

Kom je ook?

De publieksmiddag in de Heesseltsche Uiterwaarden begint om 12.00 uur bij de plek waar de grote en kleine nevengeul samenkomen. Op deze centrale ontmoetingsplek verricht wethouder Jacobine Hartman van de gemeente West Betuwe om 14.30 uur de officiële openingshandeling. Boswachter Sylvia Blom is er ook!

Tijdens de Waaldag, in de Afferdense en Deestse Waarden van 13.00 tot 17.00 uur, wordt het gebied na herinrichting weer opengesteld voor de omgeving. Bezoekers kunnen met eigen ogen aanschouwen hoe mooi het gebied is geworden. Hier is boswachter Lydie van Santen aanwezig.

De Loenensche Buitenpolder wordt weer opengesteld voor de omgeving tijdens de Waaldag. Om te zien hoe mooi het gebied geworden is, nodigen we u van harte uit op de vierde en laatste publieksmiddag op zaterdag 28 september van 13.00 tot 17.00 uur. Boswachter Twan Teunissen is er ook.

reageren

geef een reactie

 • Erik Jansen
  2 april 2021 om 21:42

  Ik heb met veel plezier gezien dat de grote grazers zich nmiddels prima thuis voelen in de Afferdense en Deestse waarden. Ik vraag me af of het voor de biodiversiteit niet heel mooi zou zijn om ook wat kleine grazers, die het heel moeilijk hebben in Nederland, ook opnieuw te introduceren?
  Het konijn is volgens mij de grote afwezige in het gebied, wat bij uitstek geschikt is voor deze soort. Is het mogelijk dat ook hiervoor een herintroductie komt?

 • Dick Hofma
  20 september 2019 om 14:52

  Ik mis de praktische informatie, waar liggen deze gebieden en waar moet je zijn om de opening bij te wonen? Een kaartje of adres zou handig zijn…….

  • Boswachter Twan Teunissen
   20 september 2019 om 15:04

   Beste Dick,
   Onderaan het artikel staan drie linken naar de projectpagina’s waar de info is terug te vinden. na aanleiding van uw opmerking heb ik de linken aangepast zodat ze direct op de pagina met het programma komen. Ik zie dat de Loenensche Buitenpolder nog niet geupdate is, ik verwacht daar het programma in de komende dagen.
   Vriendelijke groeten, Twan Teunissen

  • tteunissen
   20 september 2019 om 15:04

   Beste Dick,
   Onderaan het artikel staan drie linken naar de projectpagina’s waar de info is terug te vinden. na aanleiding van uw opmerking heb ik de linken aangepast zodat ze direct op de pagina met het programma komen. Ik zie dat de Loenensche Buitenpolder nog niet geupdate is, ik verwacht daar het programma in de komende dagen.
   Vriendelijke groeten, Twan Teunissen

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog