www.boswachtersblog.nl/ Rivierengebied

Start houtoogst Groesbeekse Bos

12 november 2021 Boswachter Daan Meeuwissen in Rivierengebied

Eind november start Staatsbosbeheer met de houtoogst in het Groesbeekse Bos. Duurzame houtproductie is naast natuur, recreatie, landschap en cultuurhistorie een van de functies van dit bosgebied. In een deel van het bos wordt gedund. Op enkele plaatsen worden stukjes bos verjongd. Lees in dit blog meer informatie over de werkzaamheden.

De werkzaamheden

Het Groesbeekse bos is een zogenaamd multifunctioneel bos. Recreatie en bescherming van de natuur gaan er hand in hand met houtoogst. Tijdens de boswerkzaamheden worden onder andere bomen weggehaald om andere bomen de ruimte te geven voor hun groei. Door het bestaande bos te dunnen krijgen geselecteerde bomen meer licht en ruimte om zich verder te ontwikkelen. Naast het vrijzetten van bomen wordt het bos ook verjongd. Een veerkrachtig bos kent naast meerdere soorten bomen ook bomen van verschillende leeftijden. Om een stuk bos te verjongen worden de bomen op een bepaalde plek geoogst. Dit jaar gaan we op 43 plekken kleine stukjes bos verjongen. In totaal een oppervlakte van 3 hectare. Naderhand worden op plekken waar natuurlijke verjonging niet aanslaat nieuwe bomen aangeplant. De gezaagde stammen worden tijdelijk in houtstapels opgeslagen in het bos langs wegen en paden.

Op onderstaande kaarten wordt het werkgebied aangegeven met een groene markering;

Werkgebied Dekkerswald, Klik op de kaart om deze te vergroten.
Werkgebied De But, Klik op de kaart om deze te vergroten.

Voorafgaand en tijdens de uitvoering van boswerkzaamheden wordt rekening gehouden met de dieren en planten die er leven. Voor de start van de werkzaamheden wordt nauwkeurig in kaart gebracht of er bijvoorbeeld dassenburchten of broedbomen van roofvogels aanwezig zijn in het werkgebied. Als die er zijn, worden er maatregelen genomen om deze te beschermen. Deze bomen worden vaak voorzien van een markering door middel van lint.

Rode en blauwe stippen op de bomen

Foto, Hans van den Bos, Staatsbosbeheer

Tijdens een wandeling door het bos kan je stuiten op bomen voorzien van een stip op streep met rode verf. Het aanbrengen van de stippen wordt ‘blessen’ genoemd. Daarbij wordt verschil gemaakt in kleur en symbool. Een boom krijgt niet zomaar een stip. Bomen met een rode streep of stip worden geoogst. De streep markeert daarnaast vaak een ‘dunningspad’. Dit is een pad waar de oogstmachine overheen zal rijden. Op deze manier rijdt de machine zo min mogelijk door de bosvakken.

Foto, Marco van de Brugwal, Staatsbosbeheer

Bomen met een blauwe stip zijn geselecteerd als toekomstboom en blijven dus voorlopig staan. Het blessen wordt meestal al ruime tijd van te voren gedaan. Vlak voor de oogst wordt nogmaals gecontroleerd.

Werk in uitvoering

Tijdens de werkzaamheden blijft het bos opengesteld. Het kan wel voorkomen dat tijdelijk een pad wordt afgesloten ten behoeve van de veiligheid van de bezoeker. De mountainbikeroute wordt indien nodig omgeleid wanneer de werkzaamheden plaatsvinden op een locatie waar de singletrack doorheen loopt. Houd de website van Stichting MTB Rijk van Nijmegen en posters en markeringen in het bos in de gaten voor meer informatie.

Kijk hier voor actuele informatie omtrent omleidingen van de singletracks in het Groesbeekse bos.

Bij het uitvoeren van deze boswerkzaamheden wordt gebruik gemaakt van zwaar materieel. Paden kunnen tijdelijk slechter begaanbaar zijn door kuilen en modder. Deze worden zodra de werkzaamheden zijn afgerond hersteld.

Foto, Arjan Versprille, Staatsbosbeheer

Meer informatie

Heb je vragen of ben je op zoek naar meer informatie, klik dan hier voor de Gelderse Poort of hier voor het Rijk van Nijmegen.

Kijk hier voor meer informatie over de bossen van Staatsbosbeheer.

Heb je vragen? Neem dan contact op via 024-6221767 of via rijkvannijmegen@staatsbosbeheer.nl

 

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog