www.boswachtersblog.nl/ Rottum

Mosseninventarisatie op Rottumerplaat

11 oktober 2012 bertcorte in Rottum

Om de 10 jaar voeren we een blad-, lever- en korstmosseninventarisatie op de Rottums (zie “Over dit blog” Beheerregeling Rottum 2011-2016, blz. 27 par. 6.4.2.). In 2000 werd voor het eerst op Rottumerplaat een gehele inventarisatie uitgevoerd. Toen hebben we 32 blad- en 2 levermossen gevonden. Het aantal soorten mossen is in de tussentijd gestaag gegroeid. Dit jaar zijn er 40 soorten gevonden, waarvan 37 bladmossen en 3 soorten levermossen. Ook het aantal korstmossen neemt toe; van 35 soorten in 2007 tot 82 in 2012.

Inventarisatieverslag: Blad-, lever-, en korstmossen Rottumerplaat 2012

reageren

geef een reactie

  • Mosses and lichens on Dutch island | Dear Kitty. Some blog
    11 oktober 2012 om 13:42

    […] from the blog of the warden of desert island Rottumerplaat in the Netherlands: Moss survey on […]

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog