www.boswachtersblog.nl/ Rottum

1e blog: Rottumerplaat weer door vogelwachters bemand!

28 april 2014 bertcorte in Rottum

Met enige vertraging is sinds 14 april jl. Rottumerplaat weer door vogelwachters bemand. De gehele lente en zomer wordt daar de toezicht en monitoring van flora en fauna uitgevoerd door Jasper Zoeter, Martijn Bunskoek en Tim van Nus (Martijn en Tim waren al eens vogelwachters op Rottumeroog). Martijn en Jasper wisselen elkaar dit seizoen enkele malen af. Tim blijft op het eiland en heeft daar samen met Jasper en Bart (vogelwachter 2013) het vogelwachterseizoen opgestart. Ook de monitoring op Rottumeroog verloopt dit jaar via Plaat.

Overtocht
Tijdens de overtocht vanuit de Eemshaven was het wel even afzien. Noordwestenwind kracht 7, af en toe een bui en hoge golven. Op het achterdek van het motorschip ” Harder” klapten die golven regelmatig hard op de dozen met daarin onze gehele voedselvoorraad. Bij aankomst bleek tot onze verbazing dat enkel een paar pakken pannenkoekenmix nat waren geworden. Daar valt mee te leven.

Vanzelfsprekend…
De opstart van de stroomvoorziening verliep niet volgens plan. Het hele elektriciteitssysteem werd grondig nagelopen, maar door een technisch mankement draait alles vooralsnog op halve kracht, op het oude 110 Volt net. Opstartproblemen deden zich ook voor bij onze internetaansluiting. We verblijven hier sinds kort aan het Marten Toonder Senior-pad 1… maar deze recentelijke ontwikkeling heeft het eiland (gelukkig) nog geen glasvezelverbinding opgeleverd. Maar inmiddels zijn we geïnstalleerd en in de lucht.

Kennismaking
Omdat wij Rottumerplaat dit jaar voor het eerst bemannen, proberen we op onze eerste rondes een zo goed mogelijk beeld van de huidige situatie van het eiland te krijgen. Door constante aangroei en afslag van de duinen en kwelders is het kaartmateriaal van Rottum meestal vrij snel achterhaald. Dat er recentelijk ook weer wat veranderd is zagen wij goed terug bij het bankje dat op de duintop bij de woning staat. Van het duin daarachter bestaat slechts nog enkele decimeters, waarna het stijl naar beneden afloopt. Hier lag vorig jaar meer zand, begrepen we van Bart Ebbinge, die hier vorig jaar samen met Doortje vogelwachter was.

Vogelwachters Tim en Jasper
Vogelwachters Jasper en Tim

Toezicht
Naar aanleiding van de eerste eilandronde is met de tractor een ronde om het eiland gereden om het belangrijkste afval van de stranden te verwijderen. Opvallende zaken op de vloedlijn waren een oud olievat en een loodzwaar onderdeel van een grote boei. Deze werden met de tractor mee naar de bebouwing genomen en daar opgeslagen. Ook konden we helaas al de eerste (te) laag vliegende vliegtuigen registreren, die nogal wat verstoring veroorzaakten onder de duizenden bonte strandlopers op de hoogwatervluchtplaatsen.

Broedvogels
Om de toestand van de vroege broedvogels te onderzoeken hebben we de stuifdijk, die van oost naar west over zowat de gehele lengte van het eiland loopt en waar de enige bomen en struiken van het eiland groeien, op nesten en hun inhoud gecontroleerd. Naast enkele bouwsels van zwarte kraai en ekster, werden twee buizerdnesten gevonden, wat een primeur is voor het eiland. Beide nesten bevatten drie eieren. Of het voedselaanbod groot genoeg zal zijn om in de behoefte van twee paar buizerds en hun kroost te voorzien, moet in de toekomst blijken. Konijnen lijken op het moment wel talrijk en er loopt al een nieuwe generatie jongen rond.

Buizerdnest op de stuifdijk
Buizerdnest op de stuifdijk

Bij het betreden van de stuifdijk was voorzichtigheid geboden, aangezien daar al eiders op nesten konden zitten. De drie eidervrouwtjes die opvlogen leidden ons naar drie nog incomplete legsels, waarvan we ter bescherming de eieren met wat dons en nestmateriaal toedekten. Wanneer de eiders (maar ook andere broedvogels zoals scholeksters en wulpen) van hun nest of bij hun jongen vandaan worden verstoord, is het predatierisico door meeuwen of kraaien ineens een stuk groter. Eén van onze hoofdtaken is de rust in het gebied te waarborgen. Hierom gaan ook wij zo min mogelijk de broedgebieden in.

Bekend raken met het eiland betekent ook het vinden van veilige routes en uitkijkpunten voor de verschillende inventarisaties. De vraag hoe we daarbij zoveel mogelijk zonder verstoring te werk kunnen gaan en tegelijk degelijke gegevens kunnen verzamelen, zal ons hier nog wel even bezighouden.

Eén soort die dit jaar helaas tussen onze vingers door lijkt te glippen is de grauwe gans. Deze vroege broedvogel was er dit jaar vanwege het vroege voorjaar ook extra vroeg bij. Op 17 april zagen we op het strand al een eerste paar met pullen het eiland verlaten en dat werden er de daaropvolgende dagen meer. Het is nu dus te laat voor een volledige inventarisatie van deze soort. De lepelaars zijn al in redelijk aantal op de broedplaats gearriveerd. Enkelen hiervan zitten nu al te broeden, maar er zullen de komende tijd nog meer arriveren. Zij komen later aan de beurt.

Vogeltrek
Vanwege de latere start van dit vogelwachterseizoen hebben we het nu eigenlijk onze handen vol

Steppekiekendief
Steppekiekendief

om ons goed op de massale voorjaarstrek te concentreren, al merkten we zeker mooie dingen op. Winterse gasten als sneeuwgorzen, strandleeuweriken, koperwieken, smellekens, een bonte kraai, veel kramsvogels en beflijsters, worden op dit moment afgewisseld met ‘Afrika-gangers’ als visarenden, zwarte wouw, gekraagde roodstaarten, bonte vliegenvanger, braamsluiper en veel zwaluwen. Op 22 april verbleef zelfs enige tijd een steppekiekendief op het eiland.

We vermoeden dat er zich dit vogelwachtersseizoen nog wel meer opzienbarende zaken op Rottumerplaat zullen voltrekken en zullen u, zolang de internetverbinding het toelaat, via dit kanaal op de hoogte brengen van de ontwikkelingen op Rottumerplaat.

Vogelwachters Jasper en Tim

reageren

geef een reactie

 • Anne Elverdink
  2 mei 2014 om 07:35

  Voor natuurliefhebbers (en hopelijk ook anderen) het fijn dat jullie er zijn en verslag doen. Heel veel genieten en ik volg jullie graag.

 • Anne Elverdink
  2 mei 2014 om 07:35

  Voor natuurliefhebbers (en hopelijk ook anderen) het fijn dat jullie er zijn en verslag doen. Heel veel genieten en ik volg jullie graag.

 • jan katsman
  28 april 2014 om 20:31

  Jasper en Tim,

  Veel succes met jullie inventarisatie- en bewakingstaken. Ik hoop dit jaar weer op Rottumeroog te komen kijken.
  Groeten, jankatsman.wordpress.com

  • Jorien Bakker
   9 mei 2014 om 15:43

   Het is nog steeds niet zeker wanneer de excursies naar Rottumeroog deze nazomer plaats zullen vinden. Nog even geduld!

 • jan katsman
  28 april 2014 om 20:31

  Jasper en Tim,

  Veel succes met jullie inventarisatie- en bewakingstaken. Ik hoop dit jaar weer op Rottumeroog te komen kijken.
  Groeten, jankatsman.wordpress.com

  • Jorien Bakker
   9 mei 2014 om 15:43

   Het is nog steeds niet zeker wanneer de excursies naar Rottumeroog deze nazomer plaats zullen vinden. Nog even geduld!

 • Wim Zoeteman
  28 april 2014 om 19:29

  Mooi om weer iets vanaf Rottumerplaat te lezen en te zien.
  Ik hoop dat jullie, ondanks de drukte door de te maken inhaalslag, voldoende tijd vinden om dit blog regelmatig te vullen.

 • Wim Zoeteman
  28 april 2014 om 19:29

  Mooi om weer iets vanaf Rottumerplaat te lezen en te zien.
  Ik hoop dat jullie, ondanks de drukte door de te maken inhaalslag, voldoende tijd vinden om dit blog regelmatig te vullen.

 • Birds of Rottumerplaat island, new report | Dear Kitty. Some blog
  28 april 2014 om 19:20

  […] Jasper Zoeter and Tim van Nus report from Rottumerplaat in the Netherlands. Except for wardens, this is a desert […]

 • Birds of Rottumerplaat island, new report | Dear Kitty. Some blog
  28 april 2014 om 19:20

  […] Jasper Zoeter and Tim van Nus report from Rottumerplaat in the Netherlands. Except for wardens, this is a desert […]

 • Natuurvriend RS
  28 april 2014 om 19:06

  Leuk leuk leuk. Nu maar uitzien naar de updates.

 • Natuurvriend RS
  28 april 2014 om 19:06

  Leuk leuk leuk. Nu maar uitzien naar de updates.

 • Reinhard Tabak.
  28 april 2014 om 18:43

  Bedankt Jasper en Tim voor voor het berichtje vanaf het mooie eiland Rottemerplaat, ik hoop nog meer over jullie belevenissen te lezen, en natuurlijk de mooie foto‘s van de eilanden te zien. jullie doe heel goed werk, dank daarvoor. Groetjes Reinhard Tabak Harkstede.

 • Reinhard Tabak.
  28 april 2014 om 18:43

  Bedankt Jasper en Tim voor voor het berichtje vanaf het mooie eiland Rottemerplaat, ik hoop nog meer over jullie belevenissen te lezen, en natuurlijk de mooie foto‘s van de eilanden te zien. jullie doe heel goed werk, dank daarvoor. Groetjes Reinhard Tabak Harkstede.

 • billwyman2013
  28 april 2014 om 18:42

  Goed dat Rottumerplaat weer bemand is. De vraag hierboven “hoe staat het met de sterns” is wel relevant, want zijn ze op Rottumeroog al jaren nagenoeg weg, op Rottumerplaat bleken ze zich nog enigszins te kunnen handhaven, ondanks de toenemende predatoren. ‘k Ben ook benieuwd hoe het dit seizoen afloopt m.n. met de Dwergstern. Goed bewakingsseizoen gewenst.

  • Jorien Bakker
   9 mei 2014 om 15:43

   Dank voor uw reactie. Zie het nieuwe blog!

 • Jaap van Dort
  28 april 2014 om 17:31

  Dank voor jullie goede werk. Ik was er wat graag bij. Hoe staat het met de sterns?

 • Els Knol-licht
  28 april 2014 om 17:01

  Lees dit graag, het is al zo lang geleden dat ik er zelf een werkweek was (2003) met Vrienden van Oog en Plaat

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog