www.boswachtersblog.nl/ Rottum

‘Basecamp Rottumeroog’ voor broedseizoen 2015

3 april 2015 bertcorte in Rottum

Het broedseizoen staat voor de deur op Rottumeroog en Rottumerplaat. Grote aantallen sterns, lepelaars, eidereenden en plevieren zoeken komende tijd een broedplekje. Beide eilanden en de omliggende wadplaten zijn bij hoogwater ook belangrijke vluchtplaatsen. Tienduizenden vogels wachten op de ‘volgende gang’ van hun voedsel. Rust en ruimte in de maanden april – juli zijn van levensbelang. De vaste volgers van dit weblog weten dat op beide eilanden gedurende vier maanden duo’s vogelwachters verblijven om de hoogwatervluchtplaats-tellingen en broedvogelmonitoring uit te voeren en het noodzakelijke toezicht te houden. We waren na de decemberstormen van 2013 echter genoodzaakt om vorig jaar februari het semipermanente onderkomen van Rottumeroog te ontmantelen. Hierover heb je in eerdere blogs kunnen lezen.

Ruig en dynamisch
Noodgedwongen is afgelopen jaar op Rottumeroog de broedvogelmonitoring uitgevoerd door eens in de 2 weken een dag te tellen. Geen ideale situatie en aanleiding voor Staatsbosbeheer om te zoeken naar een tijdelijke en veilige accommodatie voor de vogelwachters, die beter aansluit bij de ruige en dynamische omstandigheden op het eiland. Het bedrijf Ideavelop uit Twente heeft op vrijwillige basis een stoere en duurzame oplossing bedacht: Basecamp Rottumeroog. Dit bestaat uit twee grote expeditietenten, inclusief toiletvoorziening, koelkast, kooktoestel, etc. Daarnaast een goede stroomvoorziening (zonnepaneel en accu), een quad en diverse veiligheidsmiddelen. Drinkwater is er in jerrycans. Verschillende duo’s verblijven hier de komende tijd in shifts. Daarover later meer op dit blog.

Lepelaars aan het nestelen.
Lepelaars aan het nestelen.

Zorgvuldig werken
De tenten worden na de Pasen gebracht en geplaatst. De operatie is een nauwe samenwerking tussen Staatsbosbeheer, Ideavelop en personeel van de MS Harder (het inspectieschip van de Waddenunit, ministerie van EZ). Rottumeroog valt binnen het permanent gesloten artikel 20 gebied Rottum; het werk moet daarom heel zorgvuldig gebeuren. Boswachter Bert Corté ziet daar op toe. De provincie Groningen heeft toestemming gegeven in het kader van de Natuurbeschermingswet.
Na 6 maanden wordt alles weer van het eiland gehaald, zonder een negatieve ecologische voetafdruk achter te laten. Dank Ideavelop!

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog