www.boswachtersblog.nl/ Rottum

Zeewolfsmelk, strandbiet en kleine donsjes

12 mei 2016 Staatsbosbeheer in Rottum

Hans en Nelly bloggen voor het eerst in de vijfde vogelwachtersupdate vanaf Rottumerplaat:

Rottumerplaat met de kenmerkende punt van de uitkijktoren.
Rottumerplaat met de kenmerkende punt van de uitkijktoren.

“Op 23 mei is het dan zover. Na van 2003 tot 2012 10 jaar vogelwachter te zijn geweest op Rottumeroog en –plaat is er nu een weerzien met de Plaat om de vogelwachters Bart Ebbinge en Doortje Dallmeijer te vervangen. Het seizoen is koud begonnen en ook wij beginnen met een week extreem koud weer met winterse buien en een harde NW-wind. Geen weer om veel buitenwerk te doen. Het voorjaar op het eiland ligt ongeveer een maand achter ten opzichten van de vaste wal. De narcissen staan nog volop in bloei.

Narcissen in mei.
Narcissen in mei.

We zijn benieuwd of het eiland veranderd is. De kern van het eiland met zijn grote kwelders aan de noord- en zuidzijde van de stuifdijk is gelukkig vrijwel intact. De verandering is vooral aan de westzijde aan de Lauwers. Daar is een behoorlijk stuk van de duintjes en een deel van de stuifdijk verdwenen. Dit proces was in 2009 al begonnen, maar nu is duidelijk dat er bij elke wester- of noordwesterstorm de Lauwers een stuk in oostelijke richting opschuift. Dit heeft ook gevolgen voor de Noordkwelder. Door winterse doorbraken door de duinen van de Noordzee wordt elke keer een flink pakket zand op het westelijke deel van de kwelder afgezet. De verzoeting die begin deze eeuw in dit deel van kwelder was ingezet is daarmee van de baan. Er verscheen toen o.a. moeraswespenorchis. Opvallend is de uitbreiding van het eiland aan de noordzijde: het strand heeft zich flink in noordelijke richting uitgebreid en er ontwikkelt zich een soort nieuwe tweede lagune waar lepelaars en steltlopers voedsel zoeken.

De lepelaarkolonie.
De lepelaarkolonie.

We vinden wel een aantal leuke soorten die horen bij het zilte karakter en in het oostelijk waddengebied niet algemeen zijn: strandbiet en zeewolfsmelk. En op het wad vinden we al weer enkele groeiplaatsen van het klein zeegras.

Nest met jonge lepelaars.
Nest met jonge lepelaars.

Wat betreft de broedvogels zijn de eidereenden en de lepelaars volop aan het broeden. Toch ademt het eiland nog een winterse sfeer, het is nog muisstil en de bomen en struiken zijn nog vrijwel kaal en het gras geel. Het wachten is op de start van het broeden van meeuwen, sterns en scholeksters die de hele zomer met hun geroep zullen vullen. De eerste bode is er al, drie paar dwergsterns baltsen boven de toren.

Op Hemelvaartsdag sloeg het weer enorm om. De wind naar Oost! Temperatuur richting de twintig graden! We kunnen eindelijk veldwerk doen, bij koude dien je de vogels immers in ieder geval met rust te laten. We brengen een snel bezoek aan de lepelaarkolonie en zien al veel kleine donsjongen met vrolijke oranje snaveltjes. Zaterdag 7 mei hebben we met Sjoerd en Hella die ondertussen zijn gearriveerd (en ons de komende twee weken gaan vervangen) een hoogwatertelling gedaan. Er verblijven nu tienduizenden steltlopers op het wad voor Rottumerplaat die bij hoog water op het eiland overtijen.

Zeewolfsmelk
Zeewolfsmelk.

Daarnaast gaat het hart van een vogelaar bij eerder genoemde weersomslag sneller kloppen. Spannende doortrek van bijvoorbeeld roofvogels en inderdaad zien we talloze visarenden, twee zwarte wouwen, veel valken, kiekendieven, gele kwikstaarten en zwaluwen.

Tot de volgende update van de Staatsbosbeheer vogelwachters!”

Vogelwachters Hans Roersma en Nelly van Brederode

reageren

geef een reactie

 • Piet van Noort
  13 mei 2016 om 00:20

  Leuk om naast alle natuur en milieuproblemen van zand suppleren op de monumentale Hondsbosche en Pettemer Zeewering deelgenoot te zijn van deze natuuractivisten !

 • Sea eagle on Dutch Rottumerplaat island | Dear Kitty. Some blog
  12 mei 2016 om 17:34

  […] Rottumerplaat wildlife, May 2016: here. […]

 • Zeewolfsmelk, strandbiet en kleine donsjes - Noordzee Strandnieuws
  12 mei 2016 om 14:11

  […] Zeewolfsmelk, strandbiet en kleine donsjes […]

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog