www.boswachtersblog.nl/ Rottum

Paaskuikens en een frisse start

21 april 2017 Boswachter Jaap Kloosterhuis in Rottum
Bui op weg naar Rottumerplaat 16-4-2017 Peter van Horssen)

Bui op weg naar Rottumerplaat 16-4-2017 Peter van Horssen)

Naast  ‘Bart & Doortje’ hebben we nog meer vogelwachters-teams, die bij toerbeurten de bemanning vormen van Rottumerplaat. Op dit moment is ’team Sjoerd Dirksen’ op het eiland. Hieronder zijn verslag, oa. over paaskuikens….

“Dit is het eerste blog dat ik dit jaar schrijf. Op vrijdag 14 april heb ik, samen met Peter van Horssen, de vogelwachters Bart Ebbinge en Doortje Dallmeijer afgelost. Vorig jaar was ik in mei twee weken vogelwachter op Rottumerplaat, dit seizoen neem ik verspreid over het seizoen ongeveer 6 weken voor mijn rekening, en komt er dus vaker een blog van mijn hand. Natuurlijk zijn er grote verschillen met wat ik me van vorig jaar herinner: toen was het warm, zonnig en half mei, nu is het fris, staat er veel wind en is het nog echt pas half april. Af en toe komen er dan indrukwekkende buien op het eiland af. De wind zorgt voor veel beweging van zand, op een eiland als Rottumerplaat een belangrijk fenomeen. Eergister was ’s avonds alles rond het huis wit van een forse hagelbui!

Stuivend zand in harde wind Rottumerplaat 15-4-2017 Peter van Horssen
Stuivend zand in harde wind Rottumerplaat (15-4-2017 Peter van Horssen)

Territoria

Onze week begon met een hoogwatertelling op zaterdag. De telling verliep goed, dankzij het hoge tij kwamen de vogels mooi het eiland op. Er waren geen bijzondere soorten of aantallen, maar het is altijd weer genieten om de grote groepen steltlopers te zien en te tellen die in de Waddenzee verblijven. Voor de meeste vogels is het broedseizoen nog niet of nauwelijks begonnen. Met hoogwater loopt een deel van de scholeksters roepend in hun territorium, alsof dat plekje al heel belangrijk is. Maar met laag water zijn ze nog allemaal weg, aan het foerageren op het wad, en zijn de territoria leeg. De zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen zitten al wel op de plekken waar ze gaan broeden, maar ook voor hen is het leggen van eieren nog niet begonnen. Maar natuurlijk is voor andere soorten het broedseizoen wel degelijk volop bezig. De vrouwtjes eidereenden gaan geleidelijk aan al broeden: in de tellingen die we elke 2-3 dagen doen zien we het aandeel vrouwtjes afnemen, en we hebben ook een aantal nesten gezien. Dat betekent dat er in de tweede week van mei de eerste jongen zullen zijn.

Paaskuikens

Bij Pasen horen paaskuikens. En die waren er dan ook. Daar zorgden bijvoorbeeld de grauwe ganzen voor, die paraderen op verschillende plekken al met jongen over het eiland. De grote verrassing van tweede paasdag echter was dat er al jonge lepelaartjes bleken te zijn. We controleerden de kolonie voor het eerst dit seizoen, en troffen ruim 40 nesten aan. Dat er al jongen waren is voor Rottumerplaat echt vroeg. We hebben de controle heel snel gedaan, om de ouders snel te kunnen laten terug keren naar hun kroost: het is nog fris tenslotte. De foto is daarom van vorig jaar.

Net uitgekomen paaskuiken: jonge lepelaars (6-5-2017 Hella Smit)
Net uitgekomen paaskuiken: jonge lepelaars (6-5-2017 Hella Smit)

Behalve alle watervogels, die je op een vogeleiland als Rottumerplaat natuurlijk verwacht, broeden er ook allerlei andere vogels. De kwelder biedt verschillende typen begroeiing, er zijn ook wat rietveldjes, en struiken en zelfs bomen op de oude stuifdijk. Tegen de veertig verschillende soorten vogels broeden er op het eiland, en de vogelwachters moeten van al die soorten de aantallen broedparen zo goed mogelijk vast stellen.

nest graspieper met 4 eitjes 19-4-2017 Sjoerd Dirksen
nest graspieper met 4 eitjes (19-4-2017 Sjoerd Dirksen)

Graspiepers

In deze week controleren we daarom bijvoorbeeld alle boomnesten, die in het begin van het seizoen in de nog kale bomen zijn vastgesteld. Dat leverde onder andere al twee nesten van buizerds op. Ook hebben we een aantal transecten op de zuidkwelder en de noordkwelder gelopen, om de veldleeuweriken en graspiepers te karteren. Een graspieper die vlak voor me opvloog verraadde daarmee zijn nest, een prachtig van grassen gevlochten kommetje met 4 eitjes. Na een snelle foto heb ik uiteraard de pol gras weer helemaal over het nest gebogen zodat het weer uit het zicht was. Zo’n onverwachte vondst maakt een tochtje over de kwelder extra mooi!”

Rottumerplaat, 20 april 2017

Sjoerd Dirksen en Peter van Horssen, 19 april 2017

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog