www.boswachtersblog.nl/ Rottum

Broedende lepelaars en spinnende rupsen

1 mei 2017 Boswachter Jaap Kloosterhuis in Rottum
bastaardsatijnrups spinsels in duindoornstruik

bastaardsatijnrups spinsels in duindoornstruik (Harry Horn)

Op 21 april is ‘vogelwachters-team 3’ gearriveerd op Rottumerplaat. Ze hebben inmiddels al een aantal tamelijk koude en winderige dagen op het eiland doorgebracht en  stuurden vandaag onderstaand verslag.

“Vanaf 21 april j.l. hebben wij (Ali en Harry Horn) de vogelwacht op Rottumerplaat overgenomen van Sjoerd Dirksen en Peter van Horssen. De afgelopen 10 dagen waren dagen met veel wind en een lage temperatuur. Indien het weer het toeliet hebben we bij laagwater verschillende inventarisatieronden over het eiland gemaakt. De eerste boerenzwaluwen meldden zich hier rond 26 april, maar verder is er nog weinig van een zangvogeltrek merkbaar.

Lepelaars en andere broedvogels

Vanaf de stuifdijk heb je een mooi overzicht over de kwelder naar de zuidkant en over het Noordzeestrand aan de noordkant. Ver op de kwelder kijken we in de verte naar de broedende lepelaars. Er vliegen regelmatig lepelaars met nestmateriaal naar de kolonie, vermoedelijk zijn er nieuwe dieren gearriveerd die nu met broeden zijn begonnen. We zagen een lepelaar met een flinke strook zwart plastic aan komen vliegen en ook dit materiaal zal wel in het nest verwerkt worden lijkt ons. Dit is niet zonder risico want plastic in het nest kan onder natte omstandigheden als een soort badkuip fungeren hetgeen natuurlijk niet bevorderlijk is voor het goed uitkomen van de eieren. In de slenk voor de uitkijktoren lopen met laagwater soms een tiental lepelaars te foerageren en één van deze dieren is voorzien van kleurringen. Dit dier werd in juli 2000 op Schiermonnikoog geringd en is in ieder geval vanaf 2013 een trouwe broedvogel van Rottumerplaat. En verder is van dit dier bekend dat het de gehele winterperiode op een vaste plaats in Spanje doorbrengt ( Ponteverde, Galicië).

De meeste grauwe ganzen lopen inmiddels met hun jongen op de kwelder te grazen. Soms zie je ze op grote afstand ook over strand lopen en dan vraag je je af waar ze naar toe op weg zijn. Maar er worden ook nog nieuwe broedsels met eieren aangetroffen.

eidereend
eidereend vrouw (Harry Horn)

Ook de meeste eidereenden hebben inmiddels een nestplaats gevonden. De meeste broedsels op en rond de stuifdijk. Rottumerplaat kan met recht een bolwerk van de eiders genoemd worden, want er broeden hier vele honderden exemplaren.

Bastaardsatijnrupsen

Net als op vele andere plaatsen langs de kust worden ook hier -en met name in het duindoornstruweel- vele nestspinsels van de bastaardsatijnvlinder aangetroffen.

spinsel van bastaatrdsatijnrups in duindoornstruiken
spinsel van bastaatrdsatijnrups in duindoornstruiken ( Harry Horn)

In elk van deze spinsels hebben honderden hele kleine rupsjes overwinterd. Inmiddels zijn ze aardig gegroeid en ze beginnen nu massaal de spinsels te verlaten. De duindoornstruiken beginnen nu mooi uit te lopen maar als de rupsjes éénmaal het jonge blad bereikt hebben zal het beeld er spoedig anders uitzien. De rupsen op zich zijn behaard en haartjes kunnen soms bij aanraking hele vervelende irritaties opleveren.”

Ali en Harry Horn

 

reageren

geef een reactie

  • Wim Tijsen
    1 mei 2017 om 20:16

    Geweldig mooi om dit zo van dichtbij te kunnen meemaken, heerlijk leesvoer en up-to-date

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog