www.boswachtersblog.nl/ Rottum

Waarnemingen op een bolwerk van eidereenden

23 mei 2017 Boswachter Jaap Kloosterhuis in Rottum
zonsondergang Zuidkwelder Rottumerplaat

Vogelwachter Harry Horn en zijn vrouw Ali brachten drie weken door op Rottumerplaat. Met dit laatste weblog van hun hand en een foto van een prachtige zonsondergang boven de Zuidkwelder blikken ze kort terug.

“Hierbij nog een kleine terugblik op onze 3-weekse inventarisatie- en bewakingsperiode op Rottumerplaat. Ondanks de koude periode met veel wind hebben we een goede indruk gekregen van de huidige natuurwaarden van dit mooie eiland. Het blijkt een bolwerk voor de eidereend te zijn. Er zullen vele honderden broedsels uitkomen, maar het is natuurlijk even afwachten hoe de jonge eenden kans zullen zien om niet door een kiekendief, zwarte kraai of grote meeuw gepakt te worden. We hebben op afstand gezien dat zowel zilver- als kleine mantelmeeuw zich soms te goed deden aan pas uitgekomen kuikens van de grauwe gans. Op zich is dat natuurlijk een vreemd teken, want zilvermeeuwen eten normaliter vooral schaaldieren als kokkels en mossels en de kleine mantelmeeuw eet vooral vis. Als dat niet in voldoende mate beschikbaar is wordt kennelijk naar alternatieven gezocht. De kwelder met zijn kleine en wat grotere slenken biedt een prima broedgelegenheid voor tal van meeuwen en grauwe ganzen.

Duinvorming Rottumerplaat
Duinvorming Rottumerplaat

Lepelaars

Ook de lepelaars zijn dit jaar op Rottumerplaat goed begonnen. Halverwege het broedseizoen werden er al ruim 50 broedsels geteld en daar zullen nog wel enkele tientallen bijkomen is de verwachting. Indrukwekkend is te zien hoe de wind plaatselijk het terrein en met name het duinsysteem aan de westzijde van het eiland aan het veranderen is. Zeer dynamisch met prachtige jonge duinvorming. Voor het waarnemen van insecten was het nog veel te koud.

parende Hermelijnvlinders
parende Hermelijnvlinders
Wilgenhoutrups
Wilgenhoutrups

Toch opvallend was de waarneming van een copulerend paartje van de Hermelijnvlinder die de nacht hebben doorgebracht op één van de wanden van de nieuwe waarnemingspost nabij de woning. Ook liep er op een bepaald moment een rups van de Wilgenhoutvlinder over de bestrating, kennelijk op zoek naar een nieuwe voedselbron want in feite was dit dier nog niet volgroeid naar ons idee.

Bezoek

werkbezoek aan Rottumerplaat door Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer
werkbezoek aan Rottumerplaat door Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer

Op 10 mei j.l. bracht een kleine delegatie van medewerkers van Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer een werkbezoek aan Rottumerplaat voor een inspectie van het woongebouw en het aangrenzende terrein.

Het bezoek vertrekt weer met de Harder
Het bezoek vertrekt weer met de Harder

Het gebouw is gedateerd en is mogelijk binnen niet al te lange tijd aan een grote beurt toe of zal wellicht in een andere vorm worden vervangen. Ook wordt er over nagedacht om de recent verwijderde waarnemingspost, waar vanuit het hele eiland goed was te overzien, weer in zijn oorspronkelijke vorm terug te plaatsen.

Heel mooi was op de laatste dag van ons verblijf de waarneming van een tweetal overvliegende bijeneters.”

Ali en Harry Horn.

reageren

geef een reactie

  • Dick Arentsen
    23 mei 2017 om 13:06

    Aangenaam te vernemen buiten dagelijkse gekte ?

  • Elzelien Koper
    23 mei 2017 om 08:58

    Dank voor de prachtige beelden in woord en plaat!!

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog