www.boswachtersblog.nl/ Rottum

Rottumerplaat: dynamisch in vele opzichten

24 april 2018 Boswachter Jaap Kloosterhuis in Rottum
Stuuifdijk Rottumerplaat

stuifdijk Rottumerplaat in westelijke richting

Het voorjaar van 2018 is definitief aangebroken en daarmee ook het broedseizoen op Rottumerplaat, Rottumeroog en Zuiderduin. Er wordt dit jaar weer met verschillende teams gewerkt. Vogelwachters Harry en Ali Horn beten het spits af op Rottumerplaat. Hier hun eerste verslag van dit jaar.

 

Start bewaking Rottumerplaat een feit.

Op 3 april j.l. is de bewaking van Rottumerplaat en Rottumeroog van start gegaan.  Een eerste verkenning over het eiland maakte duidelijk zichtbaar dat de zware stormen van de afgelopen winter hun sporen hebben achter gelaten. Aan de westzijde van het eiland heeft er opnieuw flinke afslag plaatsgevonden en vooral op het oostelijk deel van de stuifdijk is er veel zand verplaatst. In dynamisch opzicht een mooie ontwikkeling.

onderkomen Rottumerplaat
het huis op Rottumerplaat

Vogeltrek

De afgelopen week was er een flinke zangvogeltrek. In het begin vooral lijsterachtigen als merel, koperwiek en een enkele beflijster. Later toen de wind wat in kracht was afgenomen vooral tjiftjaf, roodborst en zwarte roodstaart. Onvoorstelbaar wat die dieren voor prestaties moeten leveren om hun broedgebieden te bereiken. Komende uit de richting Schiermonnikoog vliegen ze in de lengterichting over dit eiland en op de oostpunt van het eiland zie je ze aarzelen voordat ze toch besluiten richting Rottumeroog en Borkum door te vliegen. De struiken en wat bomen rondom de bebouwing op Plaat worden vaak nog even benut om uit te rusten en wat insecten te pakken.

bevoorrading door ms Harder

 

Het broedseizoen is ook hier van start gegaan. De eerste grauwe ganzen zitten al stevig te broeden. De lepelaars zijn nog druk bezig met hun territoria te bezetten. Zo van een afstand bekeken zijn echter nog lang niet alle dieren gearriveerd. Ook zijn nog niet alle wintergasten vertrokken. Zowel de rot- als de brandgans zijn in flinke aantallen aanwezig maar de eerste brandganzen hebben afgelopen week zo te zien het eiland al definitief verlaten. Zaterdag 7 april zagen we ze, aan het eind van de middag, in groepjes van 20 tot 30 dieren laag over zee richting Borkum vertrekken. Bijzonder voor ons was verder het waarnemen van rode wouwen. Tot tweemaal toe passeerde een exemplaar het eiland. Een dier bleef zelfs en uurtje jagen boven de kwelder.

Harry en Ali

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog