www.boswachtersblog.nl/ Texel

Natuurwerkdag op Texel 2-11. Kom mee naar Buiten en leef je uit!

30 oktober 2013 Boswachter Erik van der Spek in Texel

SONY DSC
Kom naar buiten en leef je uit. Help mee boomopslag te verwijderen of een eendenkooi op te knappen. Op Texel kan tijdens de landelijke Natuurwerkdag op 2 november tussen 9.30 en 15.30 uur gewerkt worden in het Nationaal Park de Duinen van Texel bij Staatsbosbeheer en bij Natuurmonumenten van 9.30 tot 12.30 in de Eendenkooi van Spang.

Duinen van Texel
Te veel bomen maken heide ongeschikt voor verschillende soorten: de heizijdebij vindt minder voedsel, heideblauwtjes kunnen geen eieren meer leggen en struikhei verdwijnt. Wil je hier wat aan doen? Op het Moesvlakkie in de Bleekersvallei gaan we opslag uit de hei verwijderen. Het verzamelpunt ligt op de hoek van de Randweg en de Reuverslandweg in De Dennen. De Struners en de Skarrelaars, de jeugdafdelingen van het Texelse IVN, gaan hier aan het werk onder leiding van Staatsbosbeheer en kunnen nog meer helpende handen gebruiken. Regelmatig worden pauzes gehouden, waarbij gezorgd wordt voor limonade. Trek stevige werkschoenen en goede werkkleding aan.Uit de duinheide van het Moesvlakkie wordt onder leiding van Staatsbosbeheer opslag verwijderd. Zo verandert de hei niet langzaam in bos. Hier groeit vooral struikhei, die weer voedselplant is van het zeldzame heideblauwtje. Deze dagvlinder legt eieren tegen de voet van de stam van de heidestruikjes, de rupsen eten in het voorjaar het verse blad. De vlinders leven van de nectar van de heidebloemen. De heizijdebijen eten de nectar en verzamelen stuifmeel van struikhei als voedsel voor hun larven. Ook zorgen ze voor de bestuiving van de plant, die daardoor zaad kan vormen. Ze graven hun nest op kale plekken. Dankzij het tegengaan van bosvorming blijft deze hele levensgemeenschap bestaan. Staatsbosbeheer laat met het behoud van de hei ook zien dat hier voor de aanplant van het bos een heel uitgestrekt heidegebied was.
Lage land van Texel

Eendenkooi van Spang
Eendenkooien zijn geheimzinnig. Veelal verborgen en nauwelijks bereikbaar wordt een bijzonder ambacht uitgeoefend in het kooibos. Het is een zeer oud vak, het kooibedrijf. Omdat de bedrijvigheid plaatsvindt in alle rust en stilte, maakt dit nieuwsgierig. Door de lange historie zijn eendenkooien van grote betekenis voor planten- en dierenleven. Met name de rust en het lang evenwichtige beheer maken de eendenkooien bijzonder aantrekkelijk voor vele soorten vogels, insecten en zoogdieren. Door-dat de kooi wordt omgeven door een stiltegebied, biedt de natuurlijke omgeving een uitstekende locatie voor nestelen, schuilen, eten en rusten.Op de Natuurwerkdag gaan we onder leiding van Natuurmonumenten vangpijpen repareren en uitbaggeren. Ook gaan we uitgelopen hakhoutstobben terugzagen en ongewenste struikjes uit het kweekveldje van narcissen zagen. Dit alles doen we om de cultuurhistorie die bij de eendenkooi hoort te behouden en daardoor kunnen we de bezoekers van de eendenkooi tijdens open dagen la-ten meegenieten van dit oude ambacht. Het wordt aangeraden om laarzen mee te nemen. Adres: Dijkmanshuizen 7 Oudeschild.Dit zijn twee van de ruim 400 plekken waar gewerkt gaat worden op de twaalfde Landelijke Natuurwerkdag. De Natuurwerkdag wordt georganiseerd door tien natuuror-ganisaties. Samen wordt er gewerkt aan onderhoud van natuur en landschap. In korte tijd krijg je als vrijwilliger een goed beeld van de gevarieerde werkzaamheden die natuur- en landschapsorganisaties verrichten.

Vooraf aanmelden: www.natuurwerkdag.nl of bel 0900 – 7770900

Boswachter Erik van der Spek

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog