www.boswachtersblog.nl/ Texel

Het broedseizoen begint, houdt honden en katten binnen of aan de lijn.

3 maart 2014 Boswachter Erik van der Spek in Texel
De eerste lepelaars zijn al weer op Texel gezien
De eerste lepelaars zijn al weer op Texel gezien

Het broedseizoen is begonnen. De eerste broedvogels, zoals de aalscholver en wilde eend, in het Nationaal Park Duinen van Texel zijn begonnen met het zoeken van een nestplek. Om de broedende vogels en hun opgroeiende jongen niet te verstoren geldt tot 1 september bijna overal een aanlijnplicht voor honden en vraagt Staatsbosbeheer kattenbezitters hun dieren in ieder geval ’s nachts binnen te houden. De ‘groene routes’ zijn in de broedperiode niet beschikbaar. Dit is de tijd om van de vogels te genieten en met de boswachter op excursie te gaan in de duinen.

Honden aangelijnd
Vanaf 1 maart tot 1 september moeten honden in het hele Nationaal Park Duinen van Texel, inclusief het strand van De Hors weer aan de lijn, met uitzondering van:
• De Dennen tussen het Jan Ayeslag, Natte Vlakweg, Randweg en Californiëweg, behalve in het begrazingsgebied bij de Ploegelanden .
• Het Krimbos.
Op de speelweiden in het bos mogen honden, net als op andere speelgelegenheden op Texel, niet loslopen. En op plekken waar je als mens op het pad moet blijven, moeten honden dat ook. Wie zijn viervoeter niet aanlijnt waar dit moet, loopt kans op een boete van € 90.

Katten binnen
Naast loslopende honden, die de rust van broedvogels verstoren, zijn vooral de vele grondbroeders in de Texelse natuurgebieden kwetsbare prooien voor loslopende (huis)katten. De Nederlandse huiskatten brengen jaarlijks 26 miljoen door hen gedode dieren naar huis. Ze doden er zeker vier keer zoveel. Staatsbosbeheer adviseert katteneigenaren dan ook om katten minimaal ’s nachts thuis te houden.

Groene wandelpaden afgesloten
De wandelpaden gemarkeerd met groene koppen of pictogrammen in het Nationaal Park Duinen van Texel zijn tijdens het broedseizoen niet beschikbaar. Tijdens het broedseizoen hebben vogels zoals de wulp, die niet dicht bij een pad willen broeden, voldoende ruimte nodig. Buiten het broedseizoen bieden deze groene wandelpaden extra wandelmogelijkheden. Staatsbosbeheer biedt in de komende periode veel excursies aan zodat wie dit wil verantwoord in de broedgebieden kan rondkijken, aanmelden kan via www.ecomare.nl.

De meeste ‘groene’ wandelpaden gaan 1 augustus open
Afgelopen winter heeft Staatsbosbeheer nog eens goed gekeken naar de noodzaak . Voor het Slag over de Mient in de Bollekamer bleek dit niet meer nodig, dit pad blijft dus het hele jaar open. Voor de meeste paden blijkt het mogelijk om op 1 augustus weer open te gaan. De route van het Slag langs de Lange Dam in De Slufter is iets veranderd. Deze route gaat niet meer door het gebied waar de eerste weken van augustus nog veel jonge meeuwen zitten. Dit is niet mogelijk voor het Slag door de Mandenvalleien. Daar blijft 16 augustus de datum waarop dit weer open gaat. Het Slag achter de Geul blijft vanwege de broedplaats van de lepelaar de hele maand augustus dicht.

Boswachter Erik van der Spek

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog