www.boswachtersblog.nl/ Texel

Zestig meter nieuwe tuinwal op Texel dankzij vrijwilligers werkgroep Kwadijkervlot uit Purmerend

31 maart 2014 Boswachter Erik van der Spek in Texel

[slideshow]
Zaterdag 29 maart heeft een groep van 25 vrijwilligers voor Staatsbosbeheer een tuinwal gebouwd langs de Hoorn bij het Alloo naast Ecomare. Op de scheiding van het bloemrijke hooiland en het terrein van Ecomare staat nu een tuinwal. Het was een pittige klus. De lengte van de tuinwallen, het gaat om twee stukken was aan de lange kant voor een dag werk. Wat het werk zwaar maakte was dat een groot deel van de zoden gesneden moest worden op een plek waar de zode stevig doorwortelt was door riet en veldbies. De leverde wel erg stevige zodes op, maar het los steken ging niet makkelijk. Bovendien zijn zodes in vochtige grond door het water dat er in zit eg zwaar. Uiteindelijk stonden er even na half zes twee stukken tuinwal. Om de klus te kunnen klaren wel iets lager dan normaal, wat aan de andere kant voor een tuinwal in de duinen wel passend is. De meeste tuinwallen in de duinen waren lager, door het er op steken van duindoorntakken konden ze evengoed het vee wel op de gewenste plek houden. Staatsbosbeheer is erg blij met de jaarlijkse hulp van deze werkgroep, die op zondag het insectenreservaat de Zandkuil op orde heeft gebracht voor een nieuw seizoen. De eerste graafbijen verkenden dankzij het mooie weer gelijk al de verse plagplekken. Ook tuinwallen kunnen belangrijk zijn voor wilde bijen en andere insecten. Zeker wanneer ze regelmatige gemaaid worden kunnen ze rijk aan bloemen zijn en nestgelegenheid bieden.

Tuinwallen zijn een typisch Texelse manier om op de hogere gronden percelen te scheiden. Op plekken waar sloten niet het hele jaar vol water stonden was een andere voorziening nodig om vee op of van je grond te houden. In het binnenland gebeurde dit door het planten van hagen. Iets wat door de harde zeewind op Texel niet goed wil lukken zonder ze erg breed te maken. Hout om hekken te timmeren was er ook niet. Graszoden om er een muurtje mee te stapelen waren wel beschikbaar. Tuinwallen horen bij het stuwwallandschap van Oost tot Den Hoorn en de duinen. Ook op andere stuwwallen in onze omgeving, Wieringen en Gaasterland, zijn tuinwallen gebruikt.

Boswachter Erik van der Spek

reageren

geef een reactie

 • Hank Vandepol
  1 april 2014 om 09:58

  Jammer dat er niet wat foto’s bij dit artikel stonden. Hank Vandepol

  • Erik van der Spek Staatsbosbeheer Texel
   1 april 2014 om 10:31

   er staat een serie foto’s in eht bericht die elkaar afwisselen

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog