www.boswachtersblog.nl/ Texel

Erfpachtovereenkomst Cranberryteelt op Texel getekend.

18 augustus 2014 Boswachter Erik van der Spek in Texel
Benno Bakker en Jan Buijs van Cranntex tekenen de erfpachtovereenkomst
Benno Bakker en Jan Buijs van Cranntex tekenen de erfpachtovereenkomst

Maandag 18 augustus is bij de notaris de erfpachtovereenkomst tussen Staatsbosbeheer en de Stichting Cranntex getekend voor de teelt van cranberry’s op een perceel landbouwgrond langs de Rozendijk op Texel. De teelt van biologische cranberry’s past goed in het gebied en bij de werkwijze van Staatsbosbeheer. De erfpachtopbrengsten worden gebruikt voor het beheer en onderhoud van natuurgebieden elders op Texel.

Omdat cranberry’s een veel langere teeltperiode kennen dan de meeste andere landbouwgewassen is de grond niet voor zes of twaalf jaar verpacht, maar voor dertig jaar in erfpacht uitgegeven. Vooruitlopend op de erfpachtovereenkomst was er al een overeenkomst waardoor het gebied al met cranberry’s kon worden ingeplant.

Aanplant van cranberry's in 2013
Aanplant van cranberry’s in 2013


Bijdrage aan beheer natuurgebieden

De voormalige boomkwekerij langs de Rozendijk maakt geen deel meer uit van de Ecologische Hoofdstructuur en blijft landbouwgrond. De wens van Staatsbosbeheer om, wanneer mogelijk, met biologisch werkende landbouwers samen te werken en de noodzaak om meer eigen inkomsten te verwerven hebben bijgedragen aan deze beslissing. Staatsbosbeheer krijgt minder overheidsfinanciering, maar wil wel de kwaliteit van de natuurgebieden, landschap en cultuurhistorie behouden. Deze vorm van samenwerking zorgt voor de financiering van natuurbeheer. Met de verpachting van 1 hectare grond voor cranberryteelt kan het beheer voor ongeveer 25 hectare duingebied of de begrazing in de Geul en de Bollekamer worden gefinancierd. Daarnaast is de cranberry familie van de heide, waardoor de plant goed past bij het naastgelegen duingebied.

Texels product
Het doel van de cranberryteler (stichting Cranntex) is de versterking van het sortiment Texels product waarbij de teelt en de verwerking van de cranberry op Texel plaatsvindt. De versterking van de Texelse economie die hiermee wordt bereikt is ook voor Staatsbosbeheer reden om mee te werken.
De grond van het perceel is al meerdere jaren verschraald door het uitgevoerde beheer van Staatsbosbeheer. De combinatie van bodemkwaliteit en waterhuishouding zijn zeer geschikt voor de teelt van cranberry’s. Een driejarige proefveld aan de binnenduinrand heeft dit bewezen. Cranberry breidt zich niet uit vanwege de eisen aan de bodem en verspreiding van de bessen door vogels is hier ook niet aan de orde. Cranberry staat al jaren op verschillende plaatsen in de Texelse duinen. Net als op Terschelling zijn de planten in het verleden aangeplant.
Met deze samenwerking laat Staatsbosbeheer zien dat commerciële teelt en natuurbeheer goed samen gaan en elkaar zelfs kunnen versterken.

Boswachter Erik van der Spek

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog