www.boswachtersblog.nl/ Texel

Kom naar buiten en leef je uit! Natuurwerkdag 1-11 op Texel

28 oktober 2014 Boswachter Erik van der Spek in Texel

SONY DSC
Kom naar buiten en leef je uit. Help mee boomopslag te verwijderen. Op Texel kan tijdens de landelijke Natuurwerkdag op 1 november tussen 13.30 en 16.00 uur gewerkt worden in het Nationaal Park de Duinen van Texel bij Staatsbosbeheer.

Duinen van Texel
Te veel bomen maken heide ongeschikt voor verschillende soorten: de heizijdebij vindt minder voedsel, heideblauwtjes kunnen geen eieren meer leggen en struikhei verdwijnt. Wil je hier wat aan doen? In het Duinpark naast de Bleekersvallei gaan we opslag uit de hei verwijderen. Het verzamelpunt is het parkeerterrein langs de Randweg bij het Pachapad. De Struners en de Skarrelaars, de jeugdafdelingen van het Texelse IVN en de Lions uit Alkmaar, gaan hier aan het werk onder leiding van Staatsbosbeheer en kunnen nog meer helpende handen gebruiken. Regelmatig worden pauzes gehouden, waarbij gezorgd wordt voor limonade. Trek stevige werkschoenen en goede werkkleding aan. Uit de duinheide van het Duinpark wordt onder leiding van Staatsbosbeheer opslag verwijderd. Zo verandert de hei niet langzaam in bos. Hier groeit vooral struikhei. De heizijdebijen eten de nectar en verzamelen stuifmeel van struikhei als voedsel voor hun larven. Ook zorgen ze voor de bestuiving van de plant, die daardoor zaad kan vormen. Ze graven hun nest op kale plekken.

Niet alle bomen op de hei worden omgezaagd. Vrij staande dennen in de hei worden door de zeldzame nachtzwaluw gebruikt om bij te nestelen. Ook andere vogels gebruiken lostaande bomen in de hei. Bloeiende meidoorns leveren nectar aan veel insecten, die weer voedsel zijn voor vogels. Variatie geeft een grotere rijkdom dan alleen hei of alleen bos.

Dankzij het tegengaan van bosvorming blijft deze hele levensgemeenschap bestaan. Staatsbosbeheer laat met het behoud van de hei ook zien dat hier voor de aanplant van het bos een heel uitgestrekt heidegebied was.

Dit is één van van de ruim 400 plekken waar gewerkt gaat worden op de dertiende Landelijke Natuurwerkdag. De Natuurwerkdag wordt georganiseerd door tien natuurorganisaties. Samen wordt er gewerkt aan onderhoud van natuur en landschap. In korte tijd krijg je als vrijwilliger een goed beeld van de gevarieerde werkzaamheden die natuur- en landschapsorganisaties verrichten.

Vooraf aanmelden: www.natuurwerkdag.nl of bel 0900 – 7770900

Boswachter Erik van der Spek

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog