www.boswachtersblog.nl/ Texel

Poldertje Wassenaar op Texel, brakgebied met kansen

16 december 2014 Boswachter Erik van der Spek in Texel

(c) Ton Zegers
(c) Ton Zegers

Staatsbosbeheer stelt poldertje Wassenaar beschikbaar voor een proef met brak water. Dit levert voordelen voor natuur, economie en de omgeving.

Het poldertje Wassenaar is ontstaan toen in 1938 een inlaagdijk (reservedijk) achter de oude zeedijk van de Polder Eierland (1835) is gelegd. Bij een storm in 1936 verdween de Polder de Volharding aan de zuidoost kant in zee. Bij de latere dijkversterkingen werd de inlaagdijk de hoofddijk. Onder de oude dijk kwelt zeewater naar binnen. Het grondwater en het water in de sloten is hierdoor brak. Brakwater hoort bij de Nederlandse Delta, maar is door inpoldering en steeds betere dijken een sluizen zeldzaam geworden. Dat geldt dus ook voor de natuur die erbij hoort. Extra bijzonder is dat binnen Polder Wassenaar zoute kwel uit de Waddenzee en zoete kwel uit de duinen elkaar ontmoeten. Het staat al lang op het wensenlijstje van Staatsbosbeheer om de aanwezige potenties meer kans te geven.

Zoete kwel
In het noordwesten van Wassenaar is er sprake van zoete kwel van uit de Eierlandse duinen. Op delen van het grasland komt deze kwel nu niet binnen het bereik van de planten die er groeien. Op een klein puntje is nu bloemrijk hooiland met orchideeën te vinden. Verkennend onderzoek geeft aan dat door delen van het grasland te plaggen dit kan worden uitgebreid. Via een slootje ontmoet dit zoet water het brakke water ten zuidoosten van de strook lage duintjes.

Zoute kwel
In het zuidoostelijke deel is het water brak. In de begroeiing van het grasland is dit nauwelijks terug te vinden. Door dit grasland deels af te graven kan het brakke grondwater worden opgezocht en krijgen verschillende planten en dieren die onder brakke omstandigheden leven, kans om zich hier te vestigen. Ook is het mogelijk om hier naar voorbeeld van het werk van de collega’s van Natuurmonumenten bij Utopia in deze brakke omgeving broedgebied voor strandbroeders te realiseren. Iets wat in het verleden hier niet is gelukt, doordat er te weinig ondiep brakwater aanwezig was.
SONY DSC
Proef binnendijkse kokkelteelt
Staatsbosbeheer wil al een lange tijd de beschreven kansen benutten. Voorlopig vragen echter andere projecten onze aandacht. Toen we hoorden dat er een plek gezocht werd voor een praktijkproef met binnendijkse kokkelteelt, is, grepen wij deze kans aan.
De proef wordt zo opgezet dat het ingelaten zeewater gescheiden blijft van het brakwatersysteem. Ook is duidelijk dat er geen forse ingrepen in het landschap nodig zijn om deze proef te realiseren. Staatsbosbeheer kan het gebied dus voor deze proef beschikbaar stellen. Staatsbosbeheer draagt hiermee bij aan de ontwikkeling van nieuwe economische kansen in het Waddengebied en aan de gewenste ontwikkeling van Texel als kennis eiland.

Polder Wassenaar is vanaf de buitendijk en het Noord-Hollandpad op de Deltadijk goed te overzien, iedereen kan hier meegenieten zonder de natuur te storen.

Boswachter Erik van der Spek

reageren

geef een reactie

  • Poldertje Wassenaar voor binnendijkse kokkelteelt | Vakantiehuis – Texel . NET
    13 maart 2015 om 01:15

    […] Als u meer wilt weten, klik dan hier. […]

  • Piet van Noort
    16 december 2014 om 10:36

    Mooi om te lezen dat er in Polder Wassenaar zoete kwel uit de duinen van Eijerland vloeit. Voor de natuurliefhebbers van zilte cultuur misschien minder leuk maar voor de hoognodige winning van zoet water een reden om nog meer duingebied te ontwikkelen. Bv. door 1 km voor de Eijerlandsedam een strekdam van 500 meter aan te leggen. Dit om de kustboog aan de zuidkant van de Eijerlandsedam af te vlakken. Hierdoor blijft er meer zand liggen, groeien de duinen en zijn zandsuppleties op dat deel, richting de Slufter, minder snel nodig. Een bijkomend voor deel is dat de stroming aan de noordkant van de Eijerlandsedam rustiger wordt en minder diepe muien trekt in het Eijerlandsegat. Als voorbeeld het strand van Heemskerk, aan de noordkant van de 4 km lange pieren van IJmuiden, groeit net zo snel zeewaarts als dat de Kennemerduinen, aan de zuidkant van de pieren, ontwikkelen.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog