www.boswachtersblog.nl/ Texel

Groot onderhoud aan boomsingel Skillepaadje op Texel

3 maart 2015 Boswachter Erik van der Spek in Texel

skillepaadje
De boomsingels langs het Skillepaadje, het fietspad van Oudeschild naar de Hoge Berg en Den Burg, krijgt een grote beurt. Er vinden snoeiwerkzaamheden plaats en er worden op lege plekken gevuld nieuwe bomen en struiken gepland. U kunt hier enige hinder van ondervinden. Onze excuses voor het ongemak.

Jaarlijks controleert Staatsbosbeheer of de bomen langs fietspaden nog veilig genoeg zijn. Dode en risicovolle bomen worden dan omgezaagd, zodat ze niet onverwacht op het fietspad kunnen vallen. Langs het Skillepaadje zijn de laatste jaren veel bomen om die reden omgezaagd. Dit jaar is besloten om meer bomen om te zagen zodat andere bomen meer licht krijgen. Bomen die nog niet dood zijn, kunnen uit de stobben weer opnieuw uitlopen. Daarvoor moet de stobbe wel voldoende licht krijgen. Ook zijn er plaatsen waar te veel bomen zijn dood gegaan. Hier worden nieuwe bomen en struiken geplant. Die kunnen alleen goed gaan groeien met voldoende licht.

Medewerkers van De Slufter beheer en onderhoud zagen nu zoveel bomen om als nodig is en versnipperen de taken. Op 18 maart komen de leerlingen van de groepen 5-8 van de Bruinvisschool Staatsbosbeheer tijdens de boomfeestdag helpen bij het planten van nieuwe bomen en struiken in de singels.

Boswachter Erik van der Spek

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog