www.boswachtersblog.nl/ Texel

Vrijwillige vogelwachters in De Slufter actief, Staatsbosbeheer krijgt extra gastheren in het Nationaal Park

16 april 2015 Boswachter Erik van der Spek in Texel

(c) foto; Ton Zegers
(c) foto; Ton Zegers

In De Slufter krijgt Staatsbosbeheer vanaf maandag 20 april assistentie van vrijwillige vogelwachters die hier als gastheren en –vrouwen actief zullen zijn. Hier mee volgen we in het Nationaal Park Duinen van Texel het voorbeeld van ander plaatsen in het Werelderfgoed Waddenzee zoals
Terschelling (de Boschplaat), Engelsmanplaat, Rottumerplaat en Rottumeroog, en de collega’s van Natuurmonumenten bij De Schorren en Utopia. De kans dat bezoekers in deze natuurgebieden de boswachter tegenkomen en vragen kunnen stellen neemt hierdoor aanzienlijk toe.

Gastheerschap = veel gesprekken
Het werk van de vogelwachters bestaat dan ook in de eerste plaats uit het contact zoeken met het aanwezige publiek bij het uitkijkpunt het Diepe Gat of de wandelroute door De Slufter en langs het fietspad. Vorig jaar zijn op de Boschplaat in een seizoen op deze manier 7.000 gesprekken gevoerd over de natuur en het ontstaan van het gebied. Iets wat door de bezoekers erg op prijs wordt gesteld. Door deze voorlichting wordt ook gedrag dat de natuur kan schaden of andere recreanten kan storen voorkomen of gestopt. Daarnaast leveren de vogelwachters een bijdrage aan het verzamelen van natuurinformatie, zoals het inventariseren van broedvogels in een deel van het gebied.

Volg de vogelwachter
De vogelwachters laten u ook digitaal meegenieten van hun werk via Twitter (@de_slufter) en ons weblog (staatsbosbeheertexel.wordpress.com). De vogelwachters werken vanuit de Zwarte Keet (vroeger zwart van de carbolineum) in de Zanddijk ter hoogte van de Oorsprongweg. Wanneer het hek open staat zijn ze aanwezig en bent u welkom voor een praatje. Aan het eind van het seizoen evalueert Staatsbosbeheer met de vogelwachters het broedseizoen. Dan wordt ook bekeken of we doorgaan met deze vorm van gastheerschap en monitoring.

Boswachter Erik van der Spek

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog