www.boswachtersblog.nl/ Texel

Waarom soms betalen voor gebruik Staatsbosbeheergrond?

9 november 2015 Boswachter Erik van der Spek in Texel

IMG_3975

Een rondje wandelen of fietsen door terreinen van Staatsbosbeheer is gratis, voor enkele andere activiteiten is dit niet altijd het geval. Voor die activiteiten vragen we een bijdrage in de gemaakte kosten én dienen opbrengsten als bijdrage in de kosten voor onderhoud van het gebied.
Staatsbosbeheer krijgt subsidie voor natuurbeheer. We krijgen een vergoeding van de provincie voor het realiseren van beschreven natuurdoelen. Andere werkzaamheden zoals zorgen voor wandel- en fietspaden, begeleiden van bezoekers en verstrekken van informatie moeten we grotendeels uit eigen inkomsten financieren.

Pachten
Wanneer iemand grond van Staatsbosbeheer gebruikt om er vee op te laten lopen heet dit pacht en daar staat een pachtprijs tegen over. De hoogte van de pachtprijs is gekoppeld aan de grondwaarde en de beperkingen die Staatsbosbeheer in veel gevallen aan het gebruik stelt. Deze beperkingen kunnen bijvoorbeeld zijn dat een pachter geen kunstmest mag gebruiken of niet voor het eind van het broedseizoen mag maaien omdat anders de natuurdoelen die Staatsbosbeheer hier moet realiseren niet worden gehaald. Ook wanneer iemand grond van Staatsbosbeheer mag gebruiken om er een camping op te exploiteren of ijs te verkopen, vragen we daar een vergoeding voor. Dat verbaasd weinig mensen. Anders wordt het wanneer Staatsbosbeheer een vergoeding vraagt voor het mogen organiseren van evenementen en activiteiten.

IMG_3842

Er zijn verschillende reden waarom mensen niet zonder overleg activiteiten in de terreinen van Staatsbosbeheer mogen organiseren. Om te beginnen kijken we of de activiteit past binnen de natuur-, landschap- en recreatiedoelen van het gebied. Staatsbosbeheer kijkt bijvoorbeeld of er mogelijke beschadiging kan optreden aan wandel- en fietspaden , maar ook wat de activiteit betekent voor de beleving van rust en ruimte voor de mensen die lekker een rondje wandelen. Ook voorkomen we zo dat er meerdere activiteiten op hetzelfde moment op dezelfde plaats gebeuren en elkaar in de weg zitten.

Vergoeding
Aan mensen die gronden van Staatsbosbeheer op een bijzondere manier gebruiken, vragen we inderdaad vaak een vergoeding. Ten eerste omdat we de tijd die we kwijt zijn aan het maken en controleren van de afspraak vergoed willen krijgen en ten tweede omdat mensen die iets extra’s mogen zo bijdragen aan het beheer van het terrein dat ze gebruiken. Voor trouwerijen gelden er verschillende tarieven, afhankelijk van de wensen van het bruidspaar. Dit varieert van alleen het jawoord geven tot de hele bruiloft in het bos vieren. Ook voor fotoshoots en het opnemen van films vragen we een vergoeding. De foto’s zijn vaak voor reclamecampagnes en dienen dus een zakelijk doel. Ook een bedrijf dat een speelfilm maakt, wil daarmee geld verdienen.
IMG_1634
TV en sport
Staatsbosbeheer vraagt niet altijd een vergoeding. Aan een buitenlandse TV-ploeg die opnamen wil maken voor een programma over Texel vragen we in de regel geen vergoeding, zo draagt Staatsbosbeheer bij aan de Texelpromotie. Voor het gebruik van evenementen zoals 1/2 marathons en ATB-tochten werken de terreinbeheerders in Nederland volgens het samen met sportkoepels ontwikkelde Support for Nature. Een deel van de deelnemersbijdrage komt dan ook ten goede aan het in stand houden van de voorzieningen. Voor trainingen met eigen leden wordt als regel geen vergoeding gevraagd.

Er is veel mogelijk in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer. In overleg komen we vaak tot goede plannen, en garanderen we ook nog eens behoud van de natuur.’

boswachter Erik van der Spek

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog