www.boswachtersblog.nl/ Texel

Heide in Duinpark @NPTexel van veel opslag ontdaan door IVN Kennemerland

21 februari 2016 Boswachter Erik van der Spek in Texel


Afgelopen vrijdag en zaterdag hebben 38 leden van IVN afdeling Kennemerland Staatsbosbeheer op Texel geholpen met onderhoud van de duinheide in het Duinpark op Texel. In dit deel van de duinen graast geen vee en veranderd de natuur de hei langzaam in bos. Om heide te behouden zijn verschillende vormen van beheer te gebruiken, elk met eigen voor- en nadelen. Hier kiest Staatsbosbeheer er voorlopig voor de heide zonder begrazing te behouden. Met de hand verwijderen van bomen die hier gaan groeien is een van de te hanteren methoden. Er kan heel selectief gewerkt worden, in detail kan bepaald worden welke bomen wel of niet weg worden gehaald. Ook worden bodem en vegetatie niet door voertuigen beschadigd. Amerikaanse vogelkers is als potentiële woekeraar allemaal afgezaagd. De berken die buiten de spontane gevestigde bosjes groeien ook. Meidoorn is voorlopig allemaal gespaard, ze zorgen in het voorjaar voor nectar en stuifmeel voor de insecten. Van de dennen is ongeveer de helft weggehaald. Het onderste deel van de stam bleef daarbij als hoogstobbe gepaard. Deze verteerd langzaam en is ondertussen voedsel voor kevers en de gangen daarvan bieden straks nestgelegenheid aan bijen en wespen. De blijvende vrijstaande dennen zijn weer aantrekkelijk voor de zeldzame nachtzwaluw die hier broedt.
Staatsbosbeheer is blij met deze hulp, zoveel menskracht maakt beheer op detailniveau mogelijk.

Boswachter Erik van der Spek

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog