www.boswachtersblog.nl/ Texel

In heel Noord-Holland aandacht voor aanlijnen honden, dus ook op Texel

29 april 2016 Boswachter Erik van der Spek in Texel
Op alle wandelpaden van Staatsbosbeheer op Texel mogen aangelijnde honden mee, soms mogen ze daar los lopen.
Op alle wandelpaden van Staatsbosbeheer op Texel mogen aangelijnde honden mee, soms mogen ze daar los lopen.

Heerlijk met de hond wandelen in de natuur is ontspannend. Vanwege de kwetsbare natuur zijn hier wel regels voor: in natuurgebieden moeten honden meestal aan de lijn. De komende weken infomeren natuur- en recreatieorganisaties in heel Noord-Holland hondenbezitters over de regels. Begin mei vinden meer controles plaats.

Noord-Hollandse natuur- en recreatieorganisaties bundelen hun krachten om hondenbezitters te informeren over de regels bij wandelen met de hond in de natuur. Met een provincie brede aanpak willen wij hondenbezitters bewuster maken van de ongewenste invloed van loslopende honden op de natuur, zoals de verstoring van dieren en de naleving bevorderen. De komende weken controleren boswachters en andere handhavers vaker. Op borden bij natuurgebieden en op andere plaatsen staat duidelijk aangegeven wat de regels precies zijn. Voor Texel staat dit op een flyer in het Nederlands en Duits, uitgegeven door de gemeente Texel, VVV en Staatsbosbeheer, daarop is ook te zien waar honden niet aan de lijn hoeven. Deze flyer is ook op internet te vinden, via staatsbosbeheertexel.wordpess.com http://wp.me/P1SrL4-l Hondenbezitters die zich daar niet aan houden riskeren een bekeuring.

Verstoren van dieren voorkomen
Om te voorkomen dat dieren verstoord worden moeten honden zijn aangelijnd, zeker in de broedtijd. In Noord-Holland broeden veel vogelsoorten die allemaal beschermd zijn. Vooral vogels die hun nest op de grond hebben, maar ook konijnen en hazen kunnen gemakkelijk door loslopende honden worden verstoord. Bij dreiging verlaten deze dieren hun jongen of het nest. Dan is het risico groot dat de jongen verhongeren of de eieren niet uitkomen. Voor jagende vogels en dieren is het dan ook eenvoudig om de eieren of de kuikens te roven. Een rennende hond ziet er voor vogels dreigend uit. Honden hebben een goede neus en vinden gemakkelijk nesten of jonge vogels die net zijn uitgevlogen.

Losloopgebieden
Er zijn ook wandelaars die liever geen loslopende honden tegenkomen. Zij kiezen er bewust voor om te lopen in een honden-aanlijngebied. De toegangsvoorwaarden verschillen per natuurgebied. In sommige delen van natuurgebieden hoeven honden niet altijd aangelijnd te zijn. Daarom is het goed om altijd eerst de toegangsvoorwaarden te lezen. Op plaatsen waar wandelaars mogen komen, dus de plaatsen waar honden mogen komen, moet op Texel poep worden opgeruimd. Verpakt achterlaten geldt daarbij niet als opruimen.

Een hond die buiten de paden los rond struint heeft veel plezier, de wilde dieren daardoor juist niet. Foto: Dick Schermer
Een hond die buiten de paden los rond struint heeft veel plezier, de wilde dieren daardoor juist niet. Foto: Dick Schermer

Handhavingssamenwerking
Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer, Goois Natuurreservaat, Recreatie Midden Nederland, PWN, gemeente Amsterdam Amsterdamse Bos en Recreatie Noord-Holland hebben vorig jaar afgesproken meer te gaan samenwerken op het gebied van handhaving. De provincie Noord-Holland ondersteunt hen daarbij. Met een gezamenlijke aanpak kunnen de organisaties hun capaciteit beter inzetten en eenduidiger optreden.

Wetgeving
De provincie houdt toezicht op de naleving van wetten die de natuur beschermen zoals de Flora- en Faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet. De Natuurbeschermingswet regelt de bescherming van ‘Natura 2000 gebieden’. Grote delen van de gebieden die Noord-Hollandse natuurorganisaties beheren zijn Natura 2000-gebied. Activiteiten in of rond deze gebieden mogen de natuur niet schaden. De provincie kijkt naar het belang van de natuur en dat van recreanten. Het gaat om de bescherming van natuur én om het gebruik en de beleving ervan. Gelukkig zorgen de veel hondenbezitters er voor dat hun huisdier zonder schade in de natuur rondloopt en andere bezoekers niet hindert.

Dit is een voor Texel bewerkte versie van een bericht van de provincie Noord-Holland.

Boswachter Erik van der Spek

reageren

geef een reactie

 • F. Klomp
  6 mei 2016 om 17:31

  Weg met de honden; weg met de joggers en de sporters; weg met de lage grondwaterstand in het buitengebied van Texel; weg met de overtollige mest en de auto’s: opdat Texel een land moge zijn, en weer worden, waar aan de levende natuur in alle opzichten voorrang wordt verleend!

  Froukje Klomp, archeoloog en natuurvorser

 • linda
  3 mei 2016 om 20:06

  Zou er ook eens gelet kunnen worden op alle wilde katten

 • Dogs drive away birds | Dear Kitty. Some blog
  29 april 2016 om 19:05

  […] Dutch dogs in nature reserves: here. And here. […]

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog