www.boswachtersblog.nl/ Texel

Start van het broedseizoen, honden aan de lijn en katten vast.

7 maart 2016 Boswachter Erik van der Spek in Texel

Foto: (c) Hanneke Roeper
Foto: (c) Hanneke Roeper

Op Texel wordt de start van het vogelbroedseizoen traditioneel ingeluid met eind februari de waarneming van de eerste lepelaar die uit het overwinteringsgebied terugkomt. De eerste lepelaars zijn vorige maand op Texel aangekomen en er zullen er nog veel volgen.

Meer afstand tussen paden
Staatsbosbeheer zorgt dat de natuurreservaten klaar zijn voor op de terugkomst van de broedvogels door op 1 maart de extra wandelpaden die buiten het broedseizoen beschikbaar zijn te sluiten. De afstand tussen de verschillende paden maken we zo groter en zo ontstaan rustgebieden die groot genoeg zijn. Sommige vogels broeden niet op korte afstand van paden. De wulp een van de zeldzamere duinvogels broed als regel niet binnen 200 meter vanaf een pad. Wanneer er tussen twee paden een afstand van 400 meter zit is er dus maar één plek geschikt om er te broeden. Door een grotere afstand tussen de paden te laten ontstaan zorgt Staatsbosbeheer voor voldoende rustig broedgebied en krijgen mensen buiten de broedtijd de ruimte om ook van deze stukken duin te genieten. Staatsbosbeheer geeft u kans om tijdens excursies broedgebieden te bezoeken zonder de broedvogels te verstoren.

Honden aan de lijn
Een ander teken dat het broedseizoen er weer aankomt, is het van kracht worden van de regel uit de Algemene Plaatselijke Verordening dat honden in het Nationaal Park Duinen van Texel bijna overal weer aan de lijn moeten. Zo is de kans kleiner dat ze het pad afgaan en nesten of vogels verstoren. Binnen het nationaal park mogen honden alleen nog (op de paden) loslopen in De Dennen, met uitzondering van het begrazingsgebied en het Krimbos. Verder moeten ze in het belang van de vogels en om uzelf een boete van € 140 te besparen aan de lijn. Voor broedvogels is het ook belangrijk dat katten in ieder geval ’s nachts binnen blijven, ze gaan dan minder op strooptocht. Voor de katten is het voordeel dat er minder kans is dat zij verkeersslachtoffer worden.

Foto: (c) Hanneke Roeper
Foto: (c) Hanneke Roeper

Grote schoonmaak
Voor bezitters van vogelnestkasten is het de hoogste tijd voor de voorjaarsschoonmaak. De nestkastjes moeten ontdaan worden van de nesten van vorig jaar. Wanneer dat er al uit gehaald is of wanneer de nestkast vorig jaar niet is gebruikt moet er toch worden schoongemaakt. Nestkasten worden in de winter vaak gebruikt als slaapplaats door hier overwinterende vogels en soms ook door vleermuizen. De ruige dwergvleermuis overwinterd bij ons, maar trekt naar bijvoorbeeld de Baltische staten om hun jongen te verwekken. Al deze wintergasten laten mest achter, die een bron voor parasieten en ziektekiemen kunnen zijn. Uit de meeste nestkasten is de bodem goed te verwijderen. Na het verwijderen van los materiaal is stevig borstelen met een staalborstel een goede methode om de nestkast schoon te maken. Het is gelijk een goed moment om te controleren of de nestkast nog stevig in elkaar zit en zo nodig onderdelen te herstellen. En dan maar wachten of het geboden onderdak gebruikt gaat worden. Net zoals Staatsbosbeheer afwacht hoeveel lepelaars, wulpen, dwergsterns, velduilen, etc. er dit jaar komen broeden.

Boswachter Erik van der Spek

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog