www.boswachtersblog.nl/ Texel

Een week van de boschwachter op Texel in juni 1900

3 juni 2016 Boswachter Erik van der Spek in Texel
tot weide ontgonnen duinen 1908 web

Een van de leuke dingen uit het archief van Staatsbosbeheer is het Journaal van K. Min Staatsboschwachter op het Eiland Tessel. Het journaal over de periode 1 februari 1900 tot en met 23 februari 1902 geeft een goed inzicht op het werk van deze boswachter.

Juni 1900
1 Aanvrage om een stukje land genaamd het petroleumhok te huren voor lange termijn door L. Daalder. Bied F 12, door de perceelen 9-14 gewandeld. Warm.
2 Arbeid als voren, wieden in bebosching en sloot graven en perceel W1. Sloot maaien in de perceelen 1 tot en met 7, afgeschouwd, alles in orde bevonden. Warm weer, s’avonds weinig onweer ZO.
3 Zondag. Weekstaat en boeken ingevuld . 1e en 2e pinksterdag.
4 Brief geschreven en uitbetaald. warm ZO.
5 Werk als voren, slooten in perceel 9, 10 en 11 afgeschouwd. C. Koorn, pachter van 9 moet nog eens over maaien, overigens alles goed.
6 Werk als voren, geheel wieden in de kwekerijen. Sloot uitdiepen gaat door. Omrastering om het bloementuintje gemaakt. Wind N.
7 Als voren, bij de pachters van 9 tot en met 13 rond geweest om te hooren hoe zij over het weer in pachten der perceelen dachten. Ik geloof dat allen van dien perceelen het weer in willen pachten, op pachter van 4a na. Goed weer, regen gewenscht , alle zaden komen op.
8 Werk als voren, het gras en klavergewas in perceel 9 genaamd de Ploegelanden begint goed te groeien, als het zoo door blijft gaan zal ik spoedig over een plan van verkooping schrijven aan den Heer Inspecteur. Beginnen te gieten van de zaaibedden. Zacht weer.
9 Werk als voren, uitbetaald, weekstaat ingevuld en boeken bij gewerkt. Door de perceelen 6-1 gewandeld. Wensch regen. Zacht weer.
10 Zondag. Logeergasten uit Bergen over gekomen, warm weer.
11 Werk als voren, de te verwachten voorwerker over gehad uit Schoorl met zijn meisje, om de toestand hier te zien, Hij keurde alles goed, wat betreft woning etc. loon was besproken, hij neemt de betrekking van voorwerker aan. Met hem rond geweest. warm weer.
SONY DSC
Het Petroleumhok is een perceelgrond in wat het dorp De Koog omvat in de omgeving van de Kaapstraat is. De perceelnummering loopt zuid naar noord. Globaal: 1 + 2 tot Paal 9; 3-5 tot Paal 13; 6-7 tot Paal 15; 8-10 tot Paal 17; 11-12 tot Paal 21; 13-14 tot Paal 25; 15 tot Paal 27; 16-18 tot Paal 33. Enkele oude perceelgrenspalen staan nog in het duin. In deze periode ontgon Staatsbosbeheer nog duinvalleien en maakte er weiland van. Deze vorm van ontginnen ging door tot in 1908, daarna werd het belang van duinvalleien als natuurgebied ingezien. De eerste paar jaar verzorgde Staatsbosbeheer het weiland en verkocht het gras op stam aan boeren die het daarna maaiden en hooiden. Daarna kon het nog worden nabeweid. Zodra er een goede grasmat was werd een perceel voor perioden van zes jaar verpacht.

Boswachter Erik van der Spek

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog