www.boswachtersblog.nl/ Texel

Een week van de boschwachter van Staatsbosbeheer op Texel in april 1900

26 april 2017 Boswachter Erik van der Spek in Texel
bosaanleg, bomenplanters

Een van de leuke dingen uit het archief van Staatsbosbeheer is het Journaal van K. Min Staatsboschwachter op het Eiland Tessel. Het journaal over de periode 1 februari 1900 tot en met 23 februari 1902 geeft een goed inzicht op het werk van deze boswachter.

April 1900

20.

Werk als voren, door de perceelen 10, 11 en 12 gewandeld, naar de boerderijen geïnformeerd, den pachter van perceel 10 heeft noch al verlies in zijn boerderij. Hij heeft 12 schapen verloren en eenige lammeren , deze man kan zijn boerderij alleen niet bijhouden, overigens alles goed. Met 1 van de pachters van de jacht gesproken over de hazenschade en zijn gevoelen eens gehoord of er mogelijkheid toe bestond om een stuk uit de pacht te krijgen. “hij wist zeker van niet”, hij verzekerde echter dat er in ’t najaar wel flink wat weggeschoten zullen worden, tegen hazen verdrijven was hij niet. Helder, warm weer, wind Z.O

21.

Werk als voren, uitbetaald, weekstaat ingevuld smorgens met de rijksveldwachter door de perceelen 6 tot en met 1 gewandeld, den pachter van perceel no 3 heeft weer enige verliezen. mooi helder en zacht weer, wind Z.O.

22.

Zondag, boeken bijgewerkt en brief geschreven over de stand der werkzaamheden . ondertrouwkaart van mijn vriend “de boschwachter van Kootwijk” ontvangen. Mooi weer, wind O.

bosaanleg, Fonteinsnol
Zicht vanaf de Fonteinsnol 1920 met jong bos

23.

Werk als voren, bij den Heer Roelofs pachter der jacht geweest, om over de hazenschade te spreken, hij was echter niet thuis, wat mij zeer speet. Wij hopen deze week met planten (restje) en verspeenen klaar te koomen. Een begin gemaakt met het zaaien van Austrica. Koud, wind N.O. , helder.

24.

Werk als voren, kippen hokken met kippen in de bebosching geplaatst. Noch weer planten ontdekt, welke door de hazen beschadigd werden. Deze week hoop ik het spitwerk af te krijgen. En kunnen wij met het opknappen daarna een begin maken. Helder en koud weer, wind N.

25.

Werk als voren, door het stuiven zijn wij verplicht geweest nu al helmschermen in de kwekerij te plaatsen. Al de paden en kanten in de kwekerijen worden beplant met eik, hieronder zijn er echter helaas vele met dode koppen, het helpt echter dat zij voor heggen dienst moeten doen. Fijne den hebben wij op heuveltjes geplant met wat mest. Het nieuwe aangelegen weideland eens met aandacht door geloopen, er komt al goed op. Nu moest het eens flink regenen , dan kwam alles spoedig op . Zeer koud, sterke wind N.O.

26.

Werk als voren, een man ziek naar huis gegaan, (List) het laatste schoft. Heden al de grijze duinkever ontdekt op een plant vond ik er zeven, gelukkig erg plaatselijk en de kippen maken er jacht op. Zelf bijna den geheele dag aan ’t doode koppen afnemen geweest bij de te verspeenen eik. Koud, N.W.Verspenen is het verplanten van jonge boompjes, zodat ze verder kunnen groeien. Voor een hectare bos aanplant werden toen soms 40.000 boompjes gebruikt. Dennen en sparren werden meestal als driejarige boom geplant. In de opstandslegger is bijgehouden hoe de aanleg per perceel plaatsvond.

Verspenen is het verplanten van jonge boompjes, zodat ze verder kunnen groeien. Voor een hectare bos aanplant werden toen soms 40.000 boompjes gebruikt. Dennen en sparren werden meestal als driejarige boom geplant. In de opstandslegger is bijgehouden hoe de aanleg per perceel plaatsvond.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog