www.boswachtersblog.nl/ Texel

De kerstweek van boschwachter Min van Staatsbosbeheer op Texel, december 1901

23 december 2017 Boswachter Erik van der Spek in Texel
Mokbaai

Een van de leuke dingen uit het archief van Staatsbosbeheer is het Journaal van K. Min Staatsboschwachter op het Eiland Tessel. Het journaal over de periode 1 februari 1900 tot en met 23 februari 1902 geeft een inzicht op het werk van deze boswachter. Klaas Min begon al voor de oprichting van Staatsbosbeheer in 1899 in dienst van de Heidemij met de bosaanleg. In 1895 is een boomkwekerij aangelegd en daarna zijn er sloten gegraven en wegen aangelegd. De eerste bospercelen zijn in 1898 aangeplant. In 1910 is Klaas Min vertrokken om in de omgeving van Venraij te gaan werken.

December 1901

21. Werk als voren (Spitten). Het groote pachtcontract ontvangen om het door den pachters en borgen te laten onderteekenen. F78 zegelkosten. S’avonds sneeuw, overdag mistig wind O.
22. Zondag. Weekstaat en boeken bijgewerkt. Pachter van perceel a en zijn borgen laten teekenen. Mistig dooiend weer , wind Z.O. ligt vrij wat sneeuw.
23. Met den voorwerker Boon de pachters en borgen rondgeweest om het pachtcontract te laten teekenen voor de a.s. pachttijd d. 1903-1909. Dit schiet slecht op doordat veeltijds de personen niet thuis zijn. Arbeid als voren. dooiend , wind Z.W.
24. Werk als voren, lupinen dorschen. Den geheele dag met de onderteekening van het contract bezig geweest. De pachters en borgen van de 5 laatste perceelen allen gehad. Zeer koud.
25. 1e Kerstdag, koud weer wind Z.W.
26. 2e Kerstdag, Aan den Burg 4 borgen voor de pachters laten teekenen op het contract. 3 karren zand verkocht. Wind en regen Z.W.
27. Werk spitten, den geheele dag met het pachtcontract rond geweest. Goed weer, wind Z.W.
28. Werk als voren, de twee laatste borgen op het pachtcontract laten teekenen. Het contract naar den Heer Ambtenaar der Registratie en Domeinen gebracht om het te laten registreeren. Koud ruw weer, wind Z.-Z.O.
29. Zondag. Weekstaat en boeken bijgewerkt. Regen en wind. Wind Z.W.
30. Als voren, met de boeken naar het kantoor van Registratie geweest om deze met den Heer Ontvanger te vergelijken, alles klopte accuraat. Maandstaten ingevuld van uitgave en verkochte heide, ruigte en zand. Mistig en koud weer. Wind N.W.
31. Als voren, het groote pachtcontract geteekend en geregistreerd terug gezonden naar Utrecht. Ruw en koud weer. wind W.

Mokbaai

Ontginning van de duinen

In die tijd werd landbouwgrond, wat de duinen toen waren, per zes jaar verpacht. Perceel a waren de Mokbaai en de duinen bij ’t Horntje. Zo hier en daar is in de duinen nog een oude perceelgrenspaal terug te vinden en de Palenbol in De Slufter heeft zelfs zijn naam te danken aan een dergelijke grenspaal.
Er is in die tijd veel gespit, zowel om van duinvalleien weiland te maken als voor de bosaanleg. Hierdoor was er voor veel mensen werk in de winter beschikbaar. Na het ontwateren, spitten en egaliseren van een duinvallei werd lupine ingezaaid om stikstof in de grond te brengen. Na twee jaar gebruik als hooiland waarvan Staatsbosbeheer het gras verkocht kon het weiland in pacht worden uitgegeven.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog