www.boswachtersblog.nl/ Texel

Bezoek vrijwillige vogelwachters bij vogelkijkpunten in De Slufter en De Geul

5 april 2018 Boswachter Charlotte Biskop in Texel
vogelwacht, Slufter, vrijwilliger

Vrijwillige vogelwachters bij uitkijkpunt Diepe Gat

Sinds deze week zijn er weer vrijwillige vogelwachters actief bij de vogelkijkpunten in De Slufter en De Geul. Deze vogelwachters vertellen je graag alles wat ze weten over de vogels en de bijzondere natuur in het Nationaal Park Duinen van Texel. Breng ze dus eens een bezoekje. Tot en met augustus zijn er wekelijks nieuwe vrijwilligers bij de uitkijkpunten te vinden.

Ga langs bij de vogelwacht

De boswachters van Staatsbosbeheer zijn blij met de hulp van de vogelwachters. Ze helpen om de bezoekers van deze bijzondere gebieden op Texel te informeren over de natuur, het landschap, de vogels, maar ook over de mogelijkheden om van de natuur te genieten zonder deze te schaden. Zeker in het broedseizoen is dat van groot belang. In de noordelijke Slufter is een groot vogelrustgebied dat een veilige en rustige plek biedt aan broedende vogels. En ook in De Geul broeden veel vogels.

Eidereenden bij uitkijkpunt Diepe Gat

Binnenkort zullen er bij het uitkijkpunt bij het Diepe Gat in De Slufter weer eidereenden te zien zijn. In april en mei kun je het koerende geluid van de baltsende mannetjes horen. Je herkent de mannetjes aan hun fraaie zwart-witte uiterlijk met een groene vlek in de hals. Opvallend is dat er altijd veel meer mannetjes dan vrouwtjes zijn. De bruine vrouwtjes zoeken na de paring een mooi plekje op om een nest te maken. Naast de eidereenden zullen er straks ook weer grutto’s broeden in het gebied.

Lepelaars en aalscholvers bij De Geul

Het is nu al een drukte van jewelste in De Geul. Je hebt vanaf het uitkijkpunt goed zicht op de aalscholverkolonie. Aalscholvers zijn buiten het broedseizoen zelden te horen, maar in de kolonie zijn ze erg luidruchtig. Je hoeft dus zeker niet naar ze te zoeken. Omdat de bomen nog niet in het blad staan kun je de nesten goed zien. In De Geul is ook een lepelaarkolonie te vinden, dit is de grootste kolonie van lepelaars op het eiland. De lepelaars zijn minder makkelijk te zien dan de aalscholvers, omdat ze hun nesten verderop in het gebied maken.

Lepelaars in kolonie op Texel

Rust voor broedvogels

Het ligt voor de hand dat vogels tijdens het broeden rust nodig hebben. Staatsbosbeheer probeert die rust zo veel mogelijk te garanderen, maar als bezoeker lever jij ook een belangrijke bijdrage. Respecteer de gebieden die zijn afgesloten. Dit doen we niet voor niets, sommige vogels keren niet terug naar hun nest als ze zijn opgeschrikt. Daarnaast is het belangrijk dat je hond aangelijnd is. Zo is de kans kleiner dat hij het pad afgaat en nesten of vogels verstoort. Niet alleen je hond zelf, maar ook zijn geurspoor kan de broedende vogels afschrikken. Binnen het nationaal park mogen honden tijdens het broedseizoen op de paden loslopen in het Krimbos en in De Dennen.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog