www.boswachtersblog.nl/ Texel

Verslag: Boswachter Dick Schermer telt eidereenden en spot vroegbloeiende planten

2 mei 2018 Boswachter Dick Schermer in Texel
Haarmos Texel

Haarmos op Texel

Het voorjaar komt eraan en dat is goed te merken aan vogels, planten en de temperatuur. Vogels beginnen te zingen, iedere dag komen er weer ‘nieuwe’ soorten bij. Een aantal soorten zitten al op het nest en sommigen hebben zelfs al jonkies. Zo zag ik op 3 april al twee stellen grauwe ganzen met ieder zeven kuikens in de Nederlanden. Wilgen bloeien en op veel plaatsen zijn kleine vroegbloeiende bloemetjes te vinden.

Eidereenden in de Slufter

De eidereenden in de Slufter zijn volop present: op 3 april telde ik 358 mannen, 187 vrouwen en 10 jonge mannetjes. Op 13 april waren er 283 mannen, 163 vrouwen en 3 jonge mannen. Er zat ook al een flinke groep op de Achtbunders langs de Krimweg. Het is mogelijk dat de eerste eidervrouw is begonnen met een nest.

Blauwe kiekendieven en de aalscholverkolonie

De blauwe kiekendieven achter de keet  van de Westerduinen, in het Duinpark en de Geul zijn present. Er vliegt ook een jong mannetje met een vrouwtje bij de Slufter en de Muy rond, maar die lijkt nog niet territoriaal. De aalscholverkolonie van de Muy lijkt niet zo dicht bezet als vorig jaar, die van de Geul lijkt intensiever bevolkt.

Aalscholvers Geul Texel
Aalscholvers in de Geul op Texel

Ruim 200 lepelaars in de Geul

De lepelaars van de Geul zitten bijna allemaal op de helling achter de groene route ter hoogte van het Abelenbosje. Er zaten op 2 april zo’n 200 tot 300 exemplaren. De kolonie is enigszins zichtbaar vanaf Loodsmansduin, maar vanaf het uitkijkpunt in de Geul is er niets van te zien. In de Muy zaten op 3 april zo’n 25 lepelaars langs het kale stuk. Een deel broedt weer op de oude locatie. Ook zijn er weer enkele blauwe reigers aanwezig.

Blauwborsten en boomleeuweriken

Veel vogelaars bezoeken de Horsmeertjes en de geul voor blauwborsten die daar zitten. In de Muy en achter Heidehof heb ik boomleeuweriken gehoord. Er zijn tot nu toe nog maar weinig fitissen aangekomen, wel zijn er gele kwikstaarten, braamsluipers en zwartkoppen gearriveerd. Bijzondere waarnemingen waren een brilduiker in het plasje bij de boet van Hopman op 3 april en een roodkeelduiker in de Muyplas op 13 april.

dwerggras texel
Dwerggras in de Seetingsnollen op Texel

Vroegbloeiende planten: zandhoornbloem en dwerggras

Witte vroegbloeiende plantjes zijn er overal: vooral vroegeling en kleine veldkers zijn algemeen. Andere algemeen voorkomende soorten zijn zandhoornbloem, klein tasjeskruid, Deens lepelblad. Ook het onooglijk bloeiende zandmuur is te vinden op konijnenlatrines, deze plant heeft geen kroonblaadjes. De eerste bloeiende kandelaar vond ik in de Muy en in de Seetingsnollen kwam ik opvallend veel bloeiend dwerggras tegen.

Tenslotte hoorde ik rugstreeppadden in de Horspolders, de Horsmeertjes en de Bunkervallei. Af en toe komen ook groene kikkers in actie: bijvoorbeeld langs de Ploegelanden. Konijnen zijn er maar weinig, alleen in de Seetingsnollen heb ik er enkele gezien.

Belevenissen van vogelwachter Gert: baltsende kiekendieven en de koningseider

reageren

geef een reactie

  • Peter van Dijk
    2 mei 2018 om 09:41

    Mooi om te lezen! Zo kunnen we na ons vertrek uit de Zwarte Keet toch hier in Brabant de natuurontwikkelingen op Texel blijven volgen. Leuk!

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog