www.boswachtersblog.nl/ Texel

Start broedseizoen op Texel

7 maart 2021 Boswachter Anna Sprenkeling in Texel

De dagen worden langer, vogels kwetteren er vrolijk op los en kleurrijke krokussen zijn overal te vinden. De lente is in aantocht en het broedseizoen gaat beginnen. De eerste vogels keren terug uit hun overwinteringsgebieden. Na een lange reis zoeken ze op Texel een plekje om rustig en veilig te kunnen broeden en hun kroost groot te brengen, en daar kunnen we allemaal bij helpen.

Rustige gebieden voor broedende vogels

Staatsbosbeheer zorgt ervoor dat de natuurgebieden klaar zijn voor de terugkomst van de broedvogels. Dat doen we bijvoorbeeld door op 1 maart de extra wandelpaden die buiten het broedseizoen beschikbaar zijn, te sluiten. Zo maken we de afstand tussen de verschillende paden in de duinen groter. Er ontstaan dan rustige gebieden die groot genoeg zijn voor vogels die veel rust nodig hebben. Sommige vogels broeden niet op korte afstand van paden. Tegen het einde van het broedseizoen, in augustus, controleert Staatsbosbeheer de gebieden op late broedgevallen. Zodra we zeker zijn dat de jonge vogels zijn uitgevlogen maaien wij de paden om ze vervolgens weer open te stellen als extra wandelpaden tijdens de wintermaanden.

Bruine kiekendief met nestmateriaal

Help je mee?

We kunnen allemaal een bijdrage leveren aan een succesvol broedseizoen voor de vogels op Texel en behoud van de unieke Texelse natuur. Respecteer de afgesloten gebieden, wandel en fiets alleen op de daarvoor bestemde paden en zorg dat je hond is aangelijnd. Zo is de kans kleiner dat ze het pad afgaan en nesten of vogels verstoren. Binnen Nationaal Park Duinen van Texel mogen honden alleen nog op de paden loslopen in het Krimbos en in De Dennen. Voor broedvogels is het ook belangrijk dat katten in ieder geval ’s nachts binnen blijven. Katten zijn goede jagers en leggen grote afstanden af. Een kat kan vanuit elk dorp op het eiland makkelijk een natuurgebied bereiken waar kwetsbare soorten leven.

Foto: Janneke de Groot

Voorjaarsschoonmaak van vogelnestkasten

Voor bezitters van vogelnestkasten is het de hoogste tijd voor de voorjaarsschoonmaak. De nestkastjes moeten ontdaan worden van de nesten van vorig jaar. Wanneer dat er al uit gehaald is of wanneer de nestkast vorig jaar niet is gebruikt moet er toch worden schoongemaakt, nestkasten worden in de winter namelijk vaak gebruikt als slaapplaats door hier overwinterende vogels en soms ook door vleermuizen. Al deze wintergasten laten mest achter, die een bron voor parasieten en ziektekiemen kunnen zijn. Uit de meeste nestkasten is de bodem goed te verwijderen. Na het verwijderen van los materiaal is stevig borstelen met een staalborstel een goede methode om de nestkast schoon te maken. Het is gelijk een goed moment om te controleren of de nestkast nog stevig in elkaar zit en om zo nodig onderdelen te herstellen. En dan maar wachten of het geboden onderdak gebruikt gaat worden.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog