www.boswachtersblog.nl/ Texel

Invasieve exoot watercrassula op Texel gevonden o.a. in Ceres

5 november 2018 Boswachter Erik van der Spek in Texel
watercrassula

Watercrassula, de gevreesde invasieve exoot, is aangetroffen in het poldertje Ceres. Ondertussen is bekend dat deze soort nog op minstens twee andere plaatsen op Texel voorkomt. Staatsbosbeheer heeft de provincie Noord-Holland geïnformeerd over deze vondst. Watercrassula kan groeiplaatsen volledig overwoekeren en de planten en dieren die er thuishoren verdringen, het kan zich makkelijk verspreiden en laat zich moeilijk bestrijden.

Watercrassula

De eerste waarneming van watercrassula (Crassula helmsii) in 1995 vormde de start van een langzame, maar exponentiele toename in Nederland. De Australische plantensoort komt voor in een grote variatie van watertypen en groeit zowel in het water als op de oevers. Bestrijding van watercrassula is noodzakelijk: elke 10% toename van watercrassula resulteert in een 5% afname van inheemse vegetatie en ook is er een negatieve invloed aangetoond op inheemse zoöplankton en fauna. (naturetoday)

watercrassula

Bestrijden van watercrassula

Watercrassula is erg lastig te bestrijden, daarnaast kan zelfs een stukje van 3mm dat op een gunstige plek achterblijft weer tot een volwaardige plant uitgroeien. Stichting Bargerveen, de deskundige op het gebied van watercrassula bestrijding in Nederland, heeft de Texelse locaties bezocht en brengt binnenkort samen met Soontiëns Ecology, de deskundige op het verwijderen van watercrassula besmettingen, advies over de aanpak van de bestrijding uit. Tijdens het veldbezoek is aangegeven dat er twee manieren van aanpak mogelijk zijn:

  1. Verwijderen middels afgraven en vernietigen van de plant op locatie. De locatie moet dan met schone grond worden opgevuld. Deze locatie moet daarna jaren intensief gemonitord worden op hervestiging die dan ook verwijderd en vernietigd moet worden.
  2. De groeiplaats ongeschikt maken door afdekken met schone grond waarbij het waterrijke leefomgeving wordt omgevormd tot een landsleefomgeving.

Op Terschelling vindt op dit moment in opdracht van de provincie Fryslân een grote kostbare operatieplaats om watercrassula te verwijderen, laten we er voor zorgen dat het probleem op Texel niet een vergelijkbare omvang krijgt.

Verwacht advies voor Ceres

In het algemeen heeft waar mogelijk de tweede mogelijkheid de voorkeur. Voor Ceres is dit de meest praktische en effectieve manier van bestrijding. Omdat bij verwijderen van watercrassula er altijd de kans dat delen van de plant ergens anders terechtkomen en voor een nieuwe besmetting zorgen. Verwacht wordt dat deze mogelijkheid voor Ceres wordt geadviseerd voor zowel de plas als het naastgelegen rietland. Volgens de huidige kennis zou het na tien jaar mogelijk kunnen zijn om het aangebrachte zand weer te verwijderen waarna plas en riet zouden kunnen terugkeren.

Staatsbosbeheer brengt in Ceres een afzetting aan tussen het wandelpad en het vochtige deel van het poldertje om de kans te verkleinen dat iemand er inloopt en planten delen via schoenen of hondenpoten worden verspreid.

Meer watercrassula op Texel?

Nu er drie plaatsen met watercrassula zijn gevonden is de kans groot dat er meer plekken op Texel besmet zijn. Er zal dan ook geadviseerd worden om eilandbreed de potentiële groeiplaatsen te onderzoeken. Ziet u ergens watercrassula meldt het dan bijvoorbeeld via waarneming.nl. Heeft u watercrassula in de vijver neemt u dan contact met ons op, wij kunnen u helpen met advies betreffende een effectieve verwijdering. Dit is van belang doordat de plant zich zeer moeilijk laat bestrijden en zich makkelijk verspreid via materiaal, compost of mest van dieren verspreiden.

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=23106

https://www.terschelling.nl/t-actueel/aanpak-watercrassula_44882/

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog