www.boswachtersblog.nl/ Texel

Een bezorgde blik op de kolonie Grote Sterns

11 mei 2023 Boswachter Thomas van der Es in Texel

Afgelopen weekend was het Waddenvogelfestival op Texel. Een evenement wat gericht is op natuurbeleving en vogels kijken op het prachtige eiland. Tijdens het festival is geld opgehaald voor een goed doel. In 2023 ging dat om de grote stern en de scholekster. Beide soorten verkeren in zwaar weer. Hun populatie staat onder druk. Dit was de reden dat ook boswachters van Staatsbosbeheer dit weekend in de weer waren met excursies. Natuurlijk ging de opbrengst naar het goede doel; geld voor onderzoek en bescherming van scholeksters en grote sterns op Texel. Een deel van de financiële opbrengsten is gestoken in een camera bij de nieuwe kolonie grote sterns op Texel. Zo kunnen we kijken of de vogels gezond blijven. Vogelgriep was vorig jaar een ramp voor deze soort.

De Prins Hendrikzanddijk is nieuw kustbroedvogelparadijs

Aan de zuidoostkant van Texel ligt de Prins Hendrikzanddijk. Een gebied in eigenaarschap van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ( HHNK). Het is een vorm van kustverdediging die  heel anders is als een traditionele dijk. Er is hier gekozen voor een natuurlijkere vorm van waterveiligheid. Een strandhaak en duingebied moeten dit deel van Texel behoeden voor droge voeten. Het gebied is gemaakt door mensenhanden, maar nu dankbaar in gebruik bij pioniers. De eerste planten steken boven de grond zoals; zeeraket en zeekool. Qua vogels is het ronduit indrukwekkend. In 2022 inventariseerde Lieuwe Dijksen, in opdracht van Altenburg en Wymenga ,  het gebied. Het leverde spectaculaire aantallen kustbroedvogels op. Visdiefjes, noordse sterns, bontbekplevieren en dwergsterns kwamen er allen tot broeden. In hele hoge aantallen. Van al deze soorten broedt tegenwoordig het hoogte aantal van Texel op de Prins Hendrikzanddijk. Rust is hier een toverwoord. Het is het stilste strand van het eiland. Prachtig te overzien vanaf verschillende uitkijkpunten en aan de noordkant bezoekbaar op het recreatiestrand bij Oudeschild. Vorig jaar doken er ook nog grote sterns op. Dat was heel laat in het seizoen, na barre tijden door de vogelgriep. Er zijn vele duizenden grote sterns doodgegaan. Een groepje grote sterns kwam gelukkig alsnog tot broeden. Ze brachten zelfs jongen groot. Dit heeft een deel van de vogels onthouden. Want ook in april 2023 doken er grote sterns op in het gebied. Afgelopen weekend werd duidelijk dat ze er echt zijn gaan broeden!

 

Zorgen om vogelgriep

Omdat de grote stern populatie in Nederland totaal is gedecimeerd zijn we als boswachters, vogelliefhebbers en natuurbeschermers bezorgd. Want deze soort heeft een fatale klap gehad op populatieniveau. Dit is de reden dat we in dit nieuwe broedseizoen de kolonie met nieuw gevestigde vogels willen volgen met een livestream. Op advies van (grote stern) expert Mardrik Leopold van de WUR ( Wageningen Marine Research) hebben we een camera geplaatst bij de kolonie. Dit is mede mogelijk gemaakt door deelnemers en bezoekers van het Waddenvogelfestival. Hierdoor kunnen we 24/7 in de kolonie kijken, zonder daar onnodig en met mogelijke verstoring naar toe te gaan. Vorig jaar is duidelijk geworden dat het constateren van ziekte in een kolonie en vervolgens rapen van dode vogels bijdraagt aan het doven van een vogelgriepuitbraak. Aangezien grote sterns nu nog maar met een fractie voorkomen in ons land, vinden we dit zeer de moeite waard. Beschermen van deze broedvogels is een belangrijke opgave. Ook kunnen we middels de camera andere verstoringen vastleggen , kleurringen aflezen en voedselkeuze documenteren.

De beelden zijn hier te bekijken: https://www.vogelinformatiecentrum.nl/webcambeelden-grote-sterns-prins-hendrik-zanddijk-texel/

De camera is mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen Stichting Texel Vogeleiland, Vogelinformatiecentrum ,  Bureau Waardenburg Ecology en Staatsbosbeheer.

Laten we heel erg hopen op een goed broedseizoen, zonder ziektes en veel frisse nieuwe jonge vogels!

 

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog