www.boswachtersblog.nl/ Texel

Uitzicht op het nieuwe broedseizoen

5 februari 2024 Charlotte Maas in Texel

Foto: Bas van Gennip Staatsbosbeheer

Terwijl het nog rustig is op het eiland en in de natuur zijn we ons al aan het voorbereiden op het nieuwe broedseizoen. Wie goed heeft opgelet heeft de eerste groepjes lepelaars al aan zien komen op het eiland.

Lepelaar 

Vanaf februari trekken verschillende vogelsoorten weer naar Nederland en naar onze gebieden. De lepelaar trekt vanaf februari naar Nederland en begint vanaf maart met broeden. Op www.texel.waarneming.nl zijn al de eerste groepjes lepelaars gemeld in de Petten en de Mokbaai. Het zou hierbij gaan om een groepje zes volwassen vogels. De laatste jaren verblijven steeds meer lepelaars ook in de wintermaanden in Nederland. Zo overwinteren in zeeland sinds enkele jaren drie tot vierhonderd lepelaars. Op Texel gaat het hierbij om een groepje jonge vogels. Dit is een nieuw fenomeen want traditioneel overwinteren de lepelraars in noord Afrika. De volwassen vogels die zullen gaan broeden zijn te onderscheiden van de juveniele soortgenoten aan een geel verenkleed rondom de nek en een gele punt van de snavel. 

Lepelaars broeden in kolonies vaak gemengd met reigers, aalscholvers, grauwe ganzen, zilver- en kleine mantelmeeuwen. Ze nestelen in rietkragen en kwelders waar ze in het ondiepe water voedsel kunnen vinden. Je ziet ze daar foerageren met hun snavel in het water waarmee ze op de tast prooidieren vangen.  

De start van het broedseizoen wordt beïnvloed door de weersomstandigheden maar vanaf 1 maart houden we hier rekening mee.  

Vroege broeders  

Ook in de wintermaanden zien we in onze gebieden soorten die al heel vroeg broeden zoals aalscholvers. Aalscholvers broeden soms al vanaf de eerste week van februari tot in augustus in kolonies. Dit doen ze in de buurt van zoet en zout water in bomen. Op plekken waar weinig grondpredatoren zijn zoals bij ons op Texel broeden ze ook in het riet en op de grond. Wanneer de aalscholver zijn prachtkleed met zilveren kammen ontwikkeld zijn de eerste eieren aanstaande. De laatste jaren zien we bij de Geul dat de aalscholvers meer in de bomen nestelen en de lepelaars vanaf het uitkijkpunt gezien meer naar achteren verplaatsen naar een duinrichel.   

Foto: Jonathan Leeuwis Staatsbosbeheer

Groene routes 

Door de duinen, langs de Geul en langs de Muyplas lopen diverse groene wandelroutes. Deze routes lopen vlak langs de broedgebieden en zijn gedurende het broedseizoen van 1 maart tot 1 september afgesloten. Door het afsluiten van deze routes zorgen we voor een betere bescherming en meer rust rond de kolonies en nesten.  

Tip van de boswachter: Bewandel de verschillende groene routes in februari in een heerlijk winterzonnetje! Houdt er rekening mee dat in de verschillende duinvalleien nog veel water kan staan. Waterdichte schoenen en misschien zelfs laarzen zijn noodzakelijk.  

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog