www.boswachtersblog.nl/ Texel

Schaapskudde in de Eierlandse duinen

16 februari 2024 Charlotte Maas in Texel

De schaapskudde in de Eierlandse duinen.

Vanaf 14 februari staat schaapskudde De vrolijke schapen in de Eierlandse duinen. De komende weken grazen de dieren in de Grote vallei en de Mandenvalleïen. Dit is het duingebied tussen de Krimweg richting strandpaal 28 en de Stengweg richting de vuurtoren.

Bijzondere soorten

De Eierlandse duinen zijn “grijze duinen” met een begroeiing van mossen, korstmossen en laag blijvende grassen. Dit type duin komt op steeds minder plekken voor. De duinen van Texel vormen één van de belangrijkste leefgebieden van de tapuit in Nederland. De tapuit is een bedreigde diersoort op de Rode lijst. Deze bijzondere vogels rennen graag over de hellingen opzoek naar kruipende insecten. Soorten als het duinviooltje en echt walstro vormen een belangrijke voedingsbron voor de parelmoervlinder. Een inmiddels zeldzame vlindersoort.

Natuurlijke grasmaaiers

Door het toepassen van begrazing houden we de duinen open. De schapen houden de grassen, jonge boompjes en struiken in toom. Daar waar machines niet kunnen komen op de ongelijke oppervlaktes onderhouden de schapen het gebied. Hierdoor gaan we vergrassing tegen en ontstaat er ruimte voor diverse plantensoorten die kenmerkend zijn voor dit terrein.

Honden aan de lijn

Er lopen verschillende wandelpaden door dit gebied. Op deze paden vragen we u de hond aan te lijnen ter bescherming van de bijzondere soorten die hier te vinden zijn. Nu de schaapskudde in dit terrein loopt willen we bezoekers met honden vragen hier extra alert op te zijn en de hond aan de lijn te houden. Door de vele duinhellingen zie je de kudde niet van verre aankomen en kan deze plots te voorschijnkomen. Hoe goed de hond ook luistert of is getraind maakt voor de schapen niet uit. Zij zien iedere hond groot en klein als een gevaarlijke predator en kan de hele kudde op hol doen slaan. We verzoeken u voldoende afstand te houden en de hond aan te lijnen.

Het Eierlandsduin is de komende weken begrazingsgebied.
reageren

geef een reactie

  • Annelies Schoo
    16 februari 2024 om 12:41

    Worden er ook extra bordjes bij alle toegangen neergezet? Handig voor mensen die de nieuwsbrief en de krant niet lezen.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog