www.boswachtersblog.nl/ Texel

Berichten met de tag:
chopperen

Texel

Vervolg Natura 2000 herstel werkzaamheden op Texel

Nu het broedseizoen voorbij is gaan we verder met de Natura 2000 herstel werkzaamheden in het Texelse duingebied. Vanaf deze week beginnen de werkzaamheden in o.a. de Bleekersvallei, de Nederlanden en de Bollekamer. De maatregelen hebben als doel om het unieke open duinlandschap met bijbehorende dieren- en plantensoorten te behouden.

lees meer
Texel

Staatsbosbeheer gaat delen heidevelden Duinen van Texel verjongen

Vanaf volgende week start Staatsbosbeheer met het weghalen van de begroeiing en enkele centimeters van de humuslaag in delen van de Duinen van Texel. Jonge heide krijgt zo de ruimte zich te ontwikkelen en een frisse start te maken.

lees meer
Texel

Duinheide blijft niet vanzelf duinheide

Een van de aantrekkelijke elementen van de Texelse duinen vormen de heide gebieden. Nog even en ze kleuren paars van de struikheide, nu is het roze van de dophei te zien, de kraaiheide met haar onopvallende bloemen is al lang uitgebloeid en heeft bijna rijpe vruchten. Blijft die duinheide nu vanzelf heide?

lees meer
Texel

Beheer van natte heide, wat betekent onderzoek voor het beheer op Texel?

Er wordt in Nederland gelukkig veel onderzoek gedaan naar het effect van verschillende manieren van beheer van natuurterreinen. Als beheerders geeft dit ons de kans om onze ervaringen te toetsen en beter te begrijpen waarom een bepaalde vorm van beheer op de ene plaats wel en op de andere niet goed werkt. Voor het beheer […]

lees meer
Overijssel

Dat gaat naar Den Bosch toe…..

Is heidemaaisel interessant? Jazeker en boswachter Ine legt uit waarom.

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog