www.boswachtersblog.nl/ Texel

Staatsbosbeheer gaat delen heidevelden Duinen van Texel verjongen

30 januari 2019 Boswachter Erik van der Spek in Texel
chopperen

Vanaf volgende week start Staatsbosbeheer met het weghalen van de begroeiing en enkele centimeters van de humuslaag in delen van de Duinen van Texel. Jonge heide krijgt zo de ruimte zich te ontwikkelen en een frisse start te maken. Waar nodig laat Staatsbosbeheer voorafgaand aan het chopperen opslag van bomen en struiken verwijderden. Bezoekers kunnen mogelijk enige hinder ondervinden omdat paden tijdelijk zijn afgesloten. De verwachting is dat de werkzaamheden begin maart zijn afgerond.

Chopperen

In vaktermen heten de werkzaamheden chopperen. Dit is een tussenvorm van maaien en plaggen. Dit gebeurt op plekken waar de heide is verouderd, vergrast en/of daar waar struweelvorming optreedt. Door alleen de bovenste humuslaag te verwijderen blijven mineralen in de bodem zitten. Ook de wortels van de heide blijven onaangetast. Dit zijn ideale omstandigheden voor verjonging van de heide. Maar ook schapengras en mossen als rendiermos kunnen zo weer terugkeren. Er worden steeds kleine stukjes (tot 0,5hectare) gechopperd zodat niet alleen de heide maar ook dieren weer snel terug kunnen keren. Er wordt deze winter gechopperd in: De Muy, Seeting, Duinpark en De Bleekersvallei.

Chopper locaties in De Muy

 Verbeteren onverharde paden

De aarde en plantenresten die na de werkzaamheden overblijven, verwerken we op onverharde paden in het gebied. Deze paden zijn nu erg zanderig. Door er een stevige laag van zand en licht humusmateriaal op aan te brengen worden de paden flink verbeterd. Om ervoor te zorgen dat grassen en struiken de heide niet overwoekeren worden gechopperde stukken de komende jaren als het nodig is kort begraasd met schapen.

chopperen
Chopper locaties in De Seeting, hier moet veel struweel worden verwijderd.
chopperen
Chopper locaties in het Duinpark

 Natura 2000 beheerplan

Het chopperen van delen van de heide is één van de maatregelen uit het Natura 2000 beheerplan Duinen en Lage Land van Texel. Het is één van de zogenaamde PAS-maatregelen die het effect van de stikstofneerslag moeten verminderen. De duinen van Texel zijn vanwege de unieke natuurwaarden door Nederland aangemerkt als beschermd natuurgebied binnen het Europees natuur-netwerk Natura 2000. Het doel van Natura 2000 is de unieke natuur te behouden en de verscheidenheid van planten, dieren en hun leefgebieden te herstellen. Het Natura 20000 beheerplan voor Duinen en Lage land van Texel is te vinden op https://www.google.com/search?q=N2000+Duinen+en+Lage+land+van+Texel&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b

chopper
Chopper locaties in de Bleekersvallei

https://www.boswachtersblog.nl/texel/2018/12/11/meer-leven-in-het-duin-door-stuifkuilen-aanleg-in-de-duinen-van-texel/

https://www.boswachtersblog.nl/texel/2017/05/29/natuurherstel-in-nationaal-park-duinen-van-texel/

reageren

geef een reactie

 • Bastiaan
  13 februari 2019 om 17:21

  Hoi Erik, ik vind de hei in de Bleekersvallei altijd erg mooi en vraag me af of het echt nodig is om te chopperen. Er broedt ook elk jaar een kiekendief op de aangegeven locatie. Wel maak ik me zorgen over de over opkomende Amerikaanse vogelkers in de Bleekersvallei. Is het niet beter om dat aan te pakken. Vriendelijke groeten, Bastiaan

  • Boswachter Erik van der Spek
   14 februari 2019 om 09:25

   Hoi Bastiaan, we gaan tijdens dit werk ook vogelkers en andere bosvormers weghalen. Voor behoud van de hei is zo nu en dan terugzetten belangrijk. Vroege gebeurde dit door maaien en branden intensiever dan nu met chopperen. Het gebeurt in kleine oppervlaktes om hervestiging van soorten uit de omgeving goed mogelijk te maken. Vriendelijke groet, Erik

 • pieternel geurtz
  30 januari 2019 om 17:53

  hoe zit het ook alweer met die PAS????

  • Boswachter Erik van der Spek
   30 januari 2019 om 19:21

   Wat is de vraag?

 • Axel
  30 januari 2019 om 17:52

  Interessant! Leuk om te lezen.

  De link naar de Natura 2000-pagina op de site van de provincie doet het helaas niet 🙁

 • harry waterbase
  30 januari 2019 om 16:20

  Het probleem is dat er nog tonnen kunstmest (luchtvervuiling) met de regen naar beneden komen. Dit is ook de oorzaak van de snelle klimaatverandering.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog