www.boswachtersblog.nl/ Texel

Vervolg Natura 2000 herstel werkzaamheden op Texel

17 augustus 2020 Boswachter Anna Sprenkeling in Texel

Nu het broedseizoen voorbij is gaan we verder met de Natura 2000 herstel werkzaamheden in het Texelse duingebied. Vanaf deze week beginnen de werkzaamheden in o.a. de Bleekersvallei, de Nederlanden en de Bollekamer. De maatregelen hebben als doel om het unieke open duinlandschap met bijbehorende dieren- en plantensoorten te behouden.

Natura 2000

Om de biodiversiteit van Europa veilig te stellen, ontwikkelde de Europese Unie een netwerk van de meest waardevolle Europese natuurgebieden: Natura 2000. Dit netwerk van beschermde gebieden moet ervoor zorgen dat er geen planten en dieren meer verdwijnen. In Nederland zijn ruim 160 Natura 2000-gebieden aangewezen, waaronder een deel van de natuurgebieden op Texel. De huidige werkzaamheden, onderdeel van het Natura 2000 beheerplan, hebben als doel om het effect van stikstofneerslag op de natuur te verminderen. Meer informatie over het doel van de werkzaamheden is in dit eerdere blog bericht te vinden:

Natura 2000 herstelmaatregelen

Chopperen en plaggen

Er wordt op een aantal plekken gechopperd: een soort diep maaien waarbij de bovenste grondlaag wordt verwijderd. Deze maatregel is vooral geschikt om duinheide te verjongen. Daarnaast wordt er op een aantal plekken geplagd:  hierbij ga je nog iets dieper de grond in. Dit wordt vooral gedaan op plekken waar het humuspakket dikker is of waar veel opslag staat en je ook het wortelpakket weg wilt halen. Het plagsel uit de Bollekamer zal verwerkt worden rond de batterij Den Hoorn. Het choppermateriaal wordt gebruikt voor het verbeteren van de wandelpaden. In de Bleekervallei wordt ook een groot vlak geplagd. Dit materiaal wordt gedeeltelijk ter plaatse verwerkt, wat over blijft gaat naar een tijdelijk depot.

Op dit kaartje zijn de geplande locaties aangegeven: Overzichtskaart nazomer 2020

 

reageren

geef een reactie

 • Tiny Poland
  28 augustus 2020 om 11:37

  Hallo M. ik heb geprobeerd om te reageren via de gewone mail, en heb geprobeerd om te bellen naar jullie maar krijg geen reactie. Ik ga het nu proberen via deze weg.
  Ik ben markeerder van een gedeelte van het waddenwandelpad (vroegere Texelpad.
  Mijn vraag was van wie de gekleurde palen rood, blauw, en geel zijn. Deze zijn geplaatst om wandelroutes aan te geven.
  Tot nu toe hebben we (Wandelnet) in overleg met staatsbosbeheer toestemming gekregen om te markeren.
  Gisteren zag ik dat er veel oude palen verwijderd waren en nieuwe geplaatst zijn. Nu is het zo dat wij ook markeren op deze palen. Dus er was veel van onze route onduidelijk geworden. Het zou fijn zijn als we overleg hebben met elkaar en communiceren over veranderingen en over de wat wel en niet gewenst is.
  Ik hoop dat ik nu een berichtje terug krijg.
  Met vriendelijk groet mevr. Tiny Poland.

 • cor buschman
  20 augustus 2020 om 16:36

  ben benieuwd naar het resultaat

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog