www.boswachtersblog.nl/ Texel

Berichten met de tag:
plaggen

Texel

Vervolg Natura 2000 herstel werkzaamheden op Texel

Nu het broedseizoen voorbij is gaan we verder met de Natura 2000 herstel werkzaamheden in het Texelse duingebied. Vanaf deze week beginnen de werkzaamheden in o.a. de Bleekersvallei, de Nederlanden en de Bollekamer. De maatregelen hebben als doel om het unieke open duinlandschap met bijbehorende dieren- en plantensoorten te behouden.

lees meer
Texel

Start Natura 2000 herstelmaatregelen

Staatsbosbeheer is gestart met de uitvoering van Natura 2000 herstelmaatregelen. De maatregelen, deel van het Natura 2000 beheerplan, hebben als doel om het effect van stikstofneerslag op de natuur te verminderen. Er wordt er op verschillende plekken gechopperd of geplagd; het verwijderen van een deel van de bovenste grondlaag. Ook worden er stuifkuilen gemaakt; het afgraven van stukken duin waardoor kalkrijker zand verder het land in kan waaien. De maatregelen hebben als doel om het unieke open duinlandschap met bijbehorende dieren- en plantensoorten te behouden. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind februari afgerond.

lees meer
Texel

Beheer van natte heide, wat betekent onderzoek voor het beheer op Texel?

Er wordt in Nederland gelukkig veel onderzoek gedaan naar het effect van verschillende manieren van beheer van natuurterreinen. Als beheerders geeft dit ons de kans om onze ervaringen te toetsen en beter te begrijpen waarom een bepaalde vorm van beheer op de ene plaats wel en op de andere niet goed werkt. Voor het beheer […]

lees meer
Noord-Holland

Toename rietorchissen in de Eilandspolder onthult succes botanisch beheer van de afgelopen jaren

De inventarisatiegegevens van 2017 onthullen dat in de afgelopen vijf jaar de rietorchissen in de oostelijke Eilandspolder in aantallen zijn verdubbeld. Daarbij is het aantal groeiplaatsen van de rietorchis in de polder ook spectaculair uitgebreid. De nieuwe groeiplaatsen betekenen ook dat er potentieel meer locaties in de polder zich kunnen ontwikkelen tot veenmosrietland. Dit is goed nieuws, want het betekent dat het botanische beheer van de laatste jaren aanslaat.

lees meer
Drents-Friese Wold

Natuurherstel Kale Duinen

Het weiland aan de oostkant van de Appelschaseweg ter hoogte van wateren wordt geplagd. Zo wordt het natuurgebied van de Kale Duinen uitgebreid.

lees meer
Drents-Friese Wold

Aan de slag voor de tapuit en de kommavlinder

Het Nationaal Park het Drents-Friese Wold behoort tot de lijst van Natura 2000 gebieden in Nederland. Topgebieden in Europa als het om natuur gaat. De status Natura 2000 benadrukt het bijzondere, internationaal gewaardeerde karakter van het Wold, maar betekent ook hard werken aan het behalen van de habitattypen en doelen voor het behoud van de […]

lees meer
Overijssel

Zonnige toekomst voor zandhagedissen Sallandse Heuvelrug

Mijn naam is Marco Rouwhof en ik ben negentien jaar oud. Ik studeer voor de opleiding bos – en natuurbeheer in Velp en ik die mijn stage bij Staatsbosbeheer Salland. Ik ben bezig met een aantal projecten voor te bereiden en uit te voeren, één hier van is het creëren van open zandplekken voor de […]

lees meer
Noord-Brabant

Natuurherstel in de Pelen

Afgelopen maand is Staatsbosbeheer weer gestart met werkzaamheden voor natuurherstel in de Pelen. In dit blog wordt uitgelegd wat we doen, en vooral waarom we aan het werk zijn.

lees meer
Limburg

Natuurherstel in de Pelen

Afgelopen maand is Staatsbosbeheer weer gestart met werkzaamheden voor natuurherstel in de Pelen. In dit blog wordt uitgelegd wat we doen, en vooral waarom we aan het werk zijn.

lees meer
Zuid-Holland

Kalk, rijk, duinen

door boswachter Mark Kras Toen ik jong was moest ik per dag drie glazen melk drinken. Dit werd aangeprezen door een merkwaardig kereltje genaamd Joris Driepinter. Het succes van dit mannetje was al op zijn retour maar ik zie als ik eraan terugdenk nog steeds een getekend poppetje met een opmerkelijk lange linkerarm waarmee hij […]

lees meer
Ameland

Serie: De begrazers op Ameland

14 landgeiten ingezet in het Hagedoornveld op Ameland voor ongewenste vegetatie.

lees meer
Ameland

Nog eventjes geduld….

In en rond het Hagedoornveld worden bergen verzet door diverse partijen.
Het nieuwe fietspad is van de Ballumer Blinkert tot het Westerpad aangelegd en het oude fietspad is inmiddels verwijderd. Er is een start gemaakt met het naastgelegen onderhoudspad. De plagwerkzaamheden zijn bijna klaar. Alles is in volle gang, maar nog eventjes geduld voordat je van dit prachtige Hagedoornveld kan genieten.

lees meer
Ameland

Plagwerkzaamheden van start op Ameland

Staatsbosbeheer en It Fryske Gea gaan in de winter van 2014 en het najaar van 2015 op Ameland in een drietal gebieden aan de slag met het afplaggen van de grijze duinen. Het gaat in totaal om 23 hectare, waarvan ca. 8 hectare in de Roosduinen, ca. 3 hectare in de Jan Roepesheide en 12 […]

lees meer
Groningen

Meer en bijzondere vlinders en insecten? Binnenkort te vinden in Breedwisch!

De natuurgebieden in Westerwolde zijn prachtig. En ze zijn het thuis voor bijzondere insecten en amfibieën. Zo woont er een vlindertje met de naam veenbesblauwtje en de levendbarende hagedis. Maar deze natuurgebieden waarin zij leven staan onder druk. Bijvoorbeeld doordat ze dichtgroeien met bomen, te schaduwrijk zijn of omdat de bodem steeds zuurder wordt. Allemaal van invloed op het leven en de ontwikkeling van deze soorten. Met subsidiegeld uit het provinciale Programma Natuur, gaan we hier de komende maanden wat aan doen.

lees meer
Groningen

Ik zie, ik zie wat jij niet parasiet

In Ter Borg hebben we al verschillende keren geplagd. Met plaggen verwijder je de bovenste grondlaag, waar ook de planten in groeien. Hierdoor creëer je weer een nieuwe situatie waar heide goed op kan groeien. Op de geplagde delen in Ter Borg groeit nu weer jonge heide. Op het eerste gezicht lijkt hier alleen jonge heide te groeien. Maar toen ik goed keek, zag ik iets interessants.

lees meer
Groningen

Heide: paarse velden of toch niet?

De komende periode worden op de heide in Ter Borg verschillende werkzaamheden uitgevoerd. We gaan plaggen en bomen ringen.

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog