www.boswachtersblog.nl/ Texel

Start Natura 2000 herstelmaatregelen

30 januari 2020 Boswachter Anna Sprenkeling in Texel

Staatsbosbeheer is gestart met de uitvoering van Natura 2000 herstelmaatregelen. De maatregelen, onderdeel van het Natura 2000 beheerplan, hebben als doel om het effect van stikstofneerslag op de natuur te verminderen. Er wordt op verschillende plekken gechopperd of geplagd; het verwijderen van een deel van de bovenste grondlaag. Ook worden er stuifkuilen gemaakt; het afgraven van stukken duin waardoor kalkrijker zand verder het land in kan waaien. De maatregelen hebben als doel om het unieke open duinlandschap met bijbehorende dieren- en plantensoorten te behouden. Naar verwachting zijn de werkzaamheden op Texel eind februari afgerond.

Meer informatie over het doel van de werkzaamheden is te vinden in onderstaande blog:

Natura 2000 herstelmaatregelen

Locaties

De locaties waar de maatregelen worden uitgevoerd zijn te bekijken op deze kaart. Het gaat om 5 deelgebieden: De Nederlanden, Duinpark, Bleekersvallei/Westerslag, Bollekamer Noord, Bollekamer Zuid, Bleekersvallei. Bij de verschillende locaties worden informatiepanelen geplaatst met uitleg over de maatregelen.

Start plaggen in het Duinpark

Planning

Er is gestart met plaggen en chopperen op de locatie in het Duinpark, naar verwachting wordt dit volgende week afgerond. Vanwege het al weer aanwezig zijn van blauwe kiekendieven worden de geplande werkzaamheden plag- en chopperwerkzaamheden in Westerduinen en Bleekersvallei door geschoven tot na het broedseizoen. Dat is ook het geval met de meeste werkzaamheden in De Bollekamer omdat het daar nu te nat is. Achter de zeereep van De Bleekersvallei worden een aantal stuifkuilen geactiveerd. Alle werkzaamheden zijn voor 1 maart afgerond.

Voorbereiding chopperen in het Duinpark.
reageren

geef een reactie

  • Axel Bak
    31 januari 2020 om 11:06

    Nice! Ik heb de kaart geprint en ga eens op m’n gemak alle locaties bekijken. Succes!

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog