www.boswachtersblog.nl/ Ameland

Serie: De begrazers op Ameland

31 mei 2021 Boswachter Fabienne Bunicich-Droste in Ameland
Geiten in het Hagedoornveld

Geiten in het Hagedoornveld Foto: Jan Boelens

Deel 2: De landgeit
In de Staatsbosbeheergebieden op Ameland grazen verschillende dieren, die allemaal hun eigen bijdrage aan de natuur leveren. De natuur heeft last van de grote hoeveelheden stikstof wat zich in de lucht bevindt. De gebieden worden hierdoor steeds voedselrijker, wat voor ons duingebied niet wenselijk is. Grassen, bramen en brandnetels krijgen de overhand en verdringen de typische duinvegetatie. Door te plaggen worden de voedingsstoffen in één keer afgevoerd en kan de juiste plantengroei zich ontwikkelen. Een wat minder ingrijpender methode is het inzetten van begrazers. Zij knabbelen de ongewenste vegetatie langzaam weg. En als een deel van het gebied afgeplagd is, dan zorgen de begrazers er ook voor dat het niet gauw meer dichtgroeit. In de komende periode worden de verschillende begrazers uitgelicht in ons boswachtersblog die nodig zijn om deze vergrassing tegen te gaan. In het Hagedoornveld zijn er vanaf april 2021 14 landgeiten in de duinen te vinden. In deze aflevering gaan we een kijkje nemen bij de nieuwe bewoners.

Maaiers en snoeiers

In ons vorige blog hebben we het gehad over maaiers en snoeiers.  Om overmatige groei van grassen en struiken te voorkomen hebben we een variatie aan grazers ingezet. Hierdoor blijft het duingebied open en vergrast het niet. Iedere grazer eet anders. Zo heb je maaiers die vooral grassen eten. Daarnaast heb je snoeiers, die de wat malsere delen eten zoals knoppen, jonge twijgen en kruiden. De landgeit eet wel gras maar hoort tot de snoeiers en wordt daarom ingezet om o.a. de Amerikaanse vogelkers te bestrijden. Het aantal begrazers is ook hier belangrijk, het moet in balans zijn zodat de dieren niet teveel opeten, want geiten lusten heel veel!

De landgeit in het Hagedoornveld

In het voorjaar van 2021 verwelkomden we in het Hagedoornveld 14 landgeiten. Ze zijn te vinden aan de zuidkant van het Hagedoornveld, maar het zijn schuwe dieren en zullen niet zo gauw op je af komen. De groep bestaat uit 9 geiten en 5 gecastreerde bokken. Inmiddels is het koppel al aardig geacclimatiseerd en knabbelt er al flink op los.  De landgeit is bestand tegen extreme weersomstandigheden en stellen geen hoge dieeteisen. Ook in voedselarme omstandigheden kunnen ze zich heel goed redden. Het zijn middelgrote geiten die opvallen door hun enorme horens. Hun beharing is lang en ruw. De landgeiten zijn van Staatsbosbeheer en wordt door de team regelmatig gecontroleerd.

Het kan voorkomen dat je iets vreemds aantreft in de begrazingsgebieden, laat ons dit weten. Staatsbosbeheer Ameland 0519 542600.

Wil je meer informatie lezen over de begrazers of over de werkzaamheden in onze terreinen volg dan deze blog om op de hoogte te blijven.

 

Geiten in het Hagedoornveld
Geiten in het Hagedoornveld  Foto: Jan Boelens

 

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog