www.boswachtersblog.nl/ Texel

Berichten met de tag:
Doolhof

Texel

Jaarlijkse veiligheidscontrole bosspeelplaatsen en demontage hutten

Boswachters van Staatsbosbeheer hebben de drie bosspeelplaatsen en de speelkuil in het Doolhof op Texel geïnspecteerd. Eventuele onveilige situaties worden dan veilig gemaakt. Onderdeel hiervan is het demonteren van aanwezige hutten. Volgens de veiligheidsregels mogen in deze gebieden alleen ‘speelaanleidingen’ aanwezig zijn, die hoeven niet gekeurd te zijn en regelmatig te worden gecontroleerd.

lees meer
Texel

Boomveiligheidscontrole door Staatsbosbeheer op Texel

Elk jaar voert Staatsbosbeheer langs wegen en paden de boomveiligheidscontrole uit, in vaktermen VTA wat modern Nederlands is voor Visual Tree Assesment. Bij de boomveiligheidscontrole wordt met een deskundig oog beoordeeld of bomen die langs wegen en paden staan uiterlijke kenmerken hebben die er op wijzen dat de boom zwakke plekken heeft en zo een […]

lees meer
Texel

Boomverzorging in Het Doolhof, wandelpaden tijdelijk afgesloten

In het Doolhof het bosje op de Hoge Berg laat Staatsbosbeheer nu de boomveiligheidscontrole en tegelijk het onderhoud uitvoeren. Tijdens het werk zijn wandelpaden voor uw veiligheid afgesloten. Dode takken worden die op de paden kunnen vallen worden verwijderd. Bomen die zo slecht zijn dat ze kunnen afbreken en over een pad kunnen vallen worden […]

lees meer
Texel

Veiligheidsronde bosspeelplaatsen op Texel, aanwezige hutten worden gedemonteerd

Komende week gaan boswachters van Staatsbosbeheer de drie bosspeelplaatsen en de speelkuil in het Doolhof op Texel inspecteren. Eventuele onveilige situaties worden dan veilig gemaakt. Onderdeel hiervan is het demonteren van aanwezige hutten. Volgens de veiligheidsregels mogen in deze gebieden alleen ‘speelaanleidingen’ aanwezig zijn die geen verplichte keuring vereisen. Een hut van takken wordt wanneer […]

lees meer
Texel

Omgewaaide oude holle bomen in Doolhof op Texel van de paden gehaald

Na de storm van 28 oktober ging de meeste aandacht uit naar de vele omgewaaide bomen in De Dennen en het Krimbos. Maar ook in kleinere bosjes zijn er bomen omgewaaid, waardoor paden geblokkeerd waren. In het oude ‘lusthof’ op de Hoge Berg, wat we nu kennen als het Doolhof gingen ook een aantal bomen […]

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog