www.boswachtersblog.nl/ Utrecht

Staatsbosbeheer start met houtoogst in de bossen rond Leersum

9 januari 2018 Boswachter Corien Koreman in Utrecht

Medio januari 2018 start Staatsbosbeheer met de houtoogst in de bossen rond Leersum. Op een aantal plekken krijgen bomen, struiken en planten meer ruimte. Het dunnen van het bos is noodzakelijk om het bos gevarieerd en gezond te houden. De paden in het werkgebied blijven toegankelijk maar kunnen tijdelijk minder goed begaanbaar zijn.

In het grootste deel van dit bos komen natuur, cultuurhistorie en recreatie samen. Hier staat natuur en de belevingswaarde van het bos voorop. Staatsbosbeheer wil  bijvoorbeeld lanen behouden en in overige delen een gemengd en gevarieerd bos laten ontwikkelen. Vanaf half januari wordt op diverse plaatsen in het bos gedund: er worden bomen weggehaald om de anderen meer ruimte te geven om goed verder te groeien. Zo ontstaat een bos met verschillende soorten bomen van verschillende leeftijden dat voor mens, plant en dier aantrekkelijk is. De opbrengsten van het hout komt weer ten goede aan het natuurbeheer van Staatsbosbeheer. Wat u straks ook ziet in het bos, is dat we naast het dunnen van bomen, ook een paar open plekken maken. Deze open plekken worden gemaakt om de groei van nieuwe bomen te stimuleren en de variatie in het bos te vergroten. Dit komt ten goede aan de afwisseling en biodiversiteit in het bos.

Planten en dieren
Staatsbosbeheer weegt steeds zorgvuldig af welke bomen geoogst worden. Daarbij wordt rekening gehouden met de dieren en planten die er leven. Voor aanvang van de werkzaamheden is nauwkeurig bekeken of er bijvoorbeeld dassenburchten of broedbomen van roofvogels aanwezig zijn in het werkgebied. En als die er zijn, worden er maatregelen genomen om deze te beschermen.

Werkverkeer
Bomen vellen gebeurt met een oogstmachine, een ‘harvester’. Deze geavanceerde houtoogstmachine kan nauwkeurig en precies werken. Hij velt en onttakt de bomen en zaagt de stam in stukken van de gewenste lengte. De stammen worden opgestapeld langs de bospaden in afwachting van transport naar de zagerijen. De paden in het werkgebied blijven toegankelijk, maar kunnen tijdelijk minder goed begaanbaar zijn doordat ze stuk gereden worden door het werkverkeer. De paden worden zo snel mogelijk hersteld, maar dit herstelwerk kan pas uitgevoerd worden als het werk afgerond is en in een periode dat de paden goed droog zijn.

Meer weten over bosbeheer? Klik hier en lees de 12 boslessen die bedoeld zijn om een beeld te geven van het mooie, maar complexe werk van de bosbeheerder. Kijk ook eens op de website van Hollands Hout

 

reageren

geef een reactie

  • Irena
    30 januari 2018 om 15:55

    Niet alleen de paden worden kapot gereden. Overal wordt met zwaar materieel het bos ingereden, geen struik is meer heel waardoor er voor de fauna nog maar heel weinig ruimte is om te kunnen schuilen. Het oogt op stukken als een waar slagveld rondom het Kors Paterpad. Onbegrijpelijk dat met die zware machines dwars door het bos gereden mag worden.

  • maaike
    9 januari 2018 om 18:57

    Is het ook bekend waar deze werkzaamheden gaan plaatst vinden. Uit ervaring weet ik dat over het algemeen de ruiterpaden worden geruïneerd en het heel lang duurt voor deze weer enigszins worden hersteld. Dit wordt ook al aangegeven op Facebook.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog