www.boswachtersblog.nl/ Utrecht

Natuurherstel Binnenveld van start: aaneengesloten natte natuur voor meer biodiversiteit

21 januari 2021 Boswachter Corien Koreman in Utrecht

In het Utrechtse deel van het Binnenveld werkt Staatsbosbeheer aan natuurherstel en herinrichting van voormalige agrarische gronden. Om de bijzondere natuur te behouden treffen we maatregelen tegen de gevolgen van stikstofuitstoot, verdroging en versnippering. We gaan de omstandigheden verbeteren waarmee een robuust en aaneengesloten gebied van natte en botanische graslanden ontstaat, zodat de natuur zich kan herstellen, weerbaarder en biodiverser wordt. De herstelmaatregelen maken deel uit van de landelijke aanpak in het kader van Natura 2000 én worden gecombineerd met de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) in de provincie Utrecht.

Het Natura 2000 beheerplan voor Binnenveld in het Utrechtse deel is in 2019 door de provincie Utrecht vastgesteld. De provincie heeft de opdracht aan Staatsbosbeheer gegeven om het herstelwerk uit te voeren. Als eerste stap zijn nu diverse onderzoeken gestart op gebied van archeologie, bodem en milieu, hydrologie en ecologie. De uitkomsten zijn nodig voor het opstellen van een inrichtingsplan waarin de maatregelen zijn uitgewerkt.

Maatregelen in deelgebieden

De herstelmaatregelen vinden in drie deelgebieden plaats op gronden van Staatsbosbeheer: Natura 2000-gebied De Hellen, het buffergebied aan de Rouwveldseweg (‘Fortuinzicht’) en de Achterbergse Hooilanden. Deze laatste twee maken deel uit van het Natuur Netwerk Nederland. Samen staan deze gebieden voor ruim 178 ha natuurherstel. De maatregelen richten zich op:

 • herstel van moeras, mos- en graslanden in de Hellen;
 • het langer vasthouden van kwelwater in het natuurgebied en in het buffergebied;
 • realiseren van een ecologische verbinding met de Gelderse natuur in de Bennekomse Meent en Binnenveldse Hooilanden;
 • aanpassen van de waterhuishouding en realisatie botanische graslanden in de Achterbergse Hooilanden
 • verbeteren van de infrastructuur voor beheer.

Werk in uitvoering

Het werk wordt gefaseerd, per deelgebied aangepakt. Tot het voorjaar 2021 lopen de onderzoeken, wordt het inrichtingsplan voorbereid en de vergunningaanvragen ingediend. Naar verwachting start Staatsbosbeheer in het najaar van 2021 met de uitvoering in de Hellen. Na het broedseizoen in 2022 starten we met het werk in de andere deelgebieden dat naar verwachting medio 2024 is afgerond. Klik hier voor meer informatie

In goed overleg

Staatsbosbeheer werkt voor de uitvoering van de maatregelen samen met de provincie, gemeente Veenendaal, gemeente Rhenen en Waterschap Vallei en Veluwe. Bovendien gaan we dit in goed overleg doen met de gebiedspartners van het Gelderse deel van Binnenveld, onze pachters én met de bewoners en belanghebbenden in de omgeving.

Natura 2000 en Natuur Netwerk Nederland

Voor de natuur zijn er geen landsgrenzen. Om kwetsbare natuur die het moeilijk heeft door stikstofneerslag in de bodem te herstellen en zich verder te ontwikkelen is op Europees niveau een netwerk van natuurgebieden aangewezen: Natura 2000. Het Natuur Netwerk Nederland is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden die beter met elkaar verbonden worden én met het omringde agrarische gebied. Door in dit project beiden te combineren zal Natura 2000-gebied de Hellen profiteren van de herstelmaatregelen in de Achterbergse Hooilanden en het buffergebied.

reageren

geef een reactie

 • R van Beers
  11 februari 2021 om 20:42

  elke keer als ik voor mijn werk door het gebied moet om rond om de bruggen, picknickbankjes, vistrap en meer te maaien is het volop genieten in dit gebied met name van de vogels

 • Marianne Vuurens
  25 januari 2021 om 13:43

  Geweldig herstel en verbinding van deze prachtige gebieden.

  • Willem Heemskerk
   26 januari 2021 om 22:15

   Graag willen wij dit nieuws en de voortgang brengen op de website van de Vereniging Mooi Binnenveld (MooiBinnenveld.nl). Graag contact

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog