www.boswachtersblog.nl/ Aan Zee

Herstel unieke natuurwaarden Veermansplaat

7 juli 2023 Boswachter Piet van Loon in Aan Zee

Komende weken wordt er -opnieuw- in de Grevelingen gewerkt aan natuurherstel in Natura 2000 gebied. In opdracht van de provincie wordt er ingegrepen op de Veermansplaat. De werkzaamheden die vorig jaar zijn gestart krijgen dit jaar een vervolg.

Vervolgwerkzaamheden

In de zomer van 2022 zijn de natuurherstelwerkzaamheden op de Veermansplaat gestart. In de eerste fase is er op zorgvuldig gekozen locatie struweel verwijderd. Dit was nodig omdat door de toename van stikstof in de lucht, die met regen neerdaalt op o.a. de eilanden in het Grevelingenmeer, deze eilanden die van oudsher open delen hebben heel snel dicht groeien. Vlier, wilg en duindoorn nemen de overhand ten nadele van duinvalleivegetatie met bijzondere soorten als parnassia en groenknolorchis. Stikstof is dé rijke voedingsbron voor snelgroeiende vegetatie. Struiken en bomen kunnen hierdoor explosief opkomen en alles overgroeien. Daarom moesten we ingrijpen. Het struweel dat is verwijderd is op locatie versnipperd en op grote hopen neergelegd. Door de veranderende weersomstandigheden aan het eind van de zomer konden deze snippers niet meer afgevoerd worden.

Ook moeten er aanvullend nog een aantal maairondes moeten plaatsvinden om het juiste resultaat op een aantal locaties te kunnen bereiken.

Parnassia

Graafwerkzaamheden

Om de grote hoeveelheid snipper af te kunnen voeren wordt er op een aantal plekken het beheerpad verhoogd om te voorkomen dat schade wordt gereden. De grond die hiermee gemoeid is wordt gewonnen uit een aantal poelen die gegraven worden. Deze poelen, die primair als drinkpoel voor het vee aangelegd worden, herbergen een grote biodiversiteit zoals insecten, amfibieën en specifieke plantensoorten.

Veermansplaat

Werkzaamheden en overlast

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren is er in de komende weken veel rijdend en varend materieel van de aannemer op het eiland aanwezig. Zo zullen veel rijbewegingen over het eiland zijn om de snippers naar de steiger te kunnen verplaatsen. Hier zal een kraan te zien zijn die de snippers overlaadt in een schip die de snippers vervolgens zal afvoeren.

De werkzaamheden zullen naar verwachting 4 weken duren. Dit is onder voorbehoud van weer- en terreinomstandigheden.

 

reageren

geef een reactie

  • Axel Bak
    15 september 2023 om 17:05

    Geweldig project, ik verheug me nu al op een excursie naar de plaat.

  • Guus van der Hoorn
    7 juli 2023 om 13:10

    Het is vreemd om te klaren over stikstof uit de lucht en tegelijk vee te laten grazen in een natura 2000 gebied

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog