www.boswachtersblog.nl/ Utrecht

Boomplantdag Lombokbos

18 januari 2023 Boswachter Corien Koreman in Utrecht

Het Lombokbos in Leersum is bijna hersteld nadat hier de valwind in 2021 heeft huisgehouden. Als sluitstuk gaan er dit jaar ruim 25.000 jonge bomen de grond in. Om inwoners uit Leersum in de gelegenheid te stellen een bijdrage te leveren aan het herstel van hun geliefde Lombokbos, organiseert Staatsbosbeheer een boomplantdag op zaterdagochtend 18 februari 2023. Iedereen kan een boom planten mits men zich uiterlijk 10 februari heeft aangemeld.

Deelnemers krijgen na een plantinstructie van onze boswachters een schop mee en worden verwezen naar het bosvak waar de bomen klaar staan om geplant te worden. We zijn heel blij met de betrokkenheid en medeleven van alle mensen uit Leersum. Daarom willen we graag een blijvende herinnering meegeven. Iedereen die op deze dag meehelpt krijgt een mooi certificaat van de boom die is aangeplant. Inwoners uit Leersum kunnen een boom komen planten mits men zich uiterlijk 10 februari heeft aangemeld via utrechtoost@staatsbosbeheer.nl. Vermeld hierbij je naam, adres en met hoeveel personen je wilt komen planten. Na aanmelding krijg je van ons informatie over de exacte plantlocatie en tijden.

Grote diversiteit aan boomsoorten
Er worden 32 verschillende boom- en struiksoorten geplant die zijn gekweekt in de genenbank van Staatsbosbeheer. Er is gekozen voor een gevarieerd bos met boomsoorten dat beter aansluit bij de soortenrijkdom die het Lombokbos had vóór de valwind. Het Lombokbos wordt onder meer verrijkt met zoete kers, beuk, witte els, populier, wintereik en winterlinde. Om de jonge aanwas te beschermen tegen vraatschade door reeën worden op verschillende plekken rasters geplaatst. Deze blijven minimaal vijf jaar staan.

Aanplant voor broedseizoen 2023 klaar
Alle 25.000 nieuwe bomen in het Lombokbos gaan deze winter de grond in. De aanplant wordt grotendeels uitgevoerd door een gespecialiseerde aannemer. Eventuele schade aan de paden wordt na het werk en als de weersomstandigheden het toelaten hersteld. Naar verwachting is het werk voor het broedseizoen 2023 afgerond.

 

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog