www.boswachtersblog.nl/ Veluwe

Natuurherstelwerkzaamheden Zandenbosvennen starten in september

25 mei 2023 Boswachter Alex Plantinga in Veluwe

Hier in het boswachters blog heeft u vaker kunnen lezen over de Zandenbosvennen bij Nunspeet. Zo werd er achtergrondinformatie gegeven over hoe een ven werkt, welke risico’s er voor de natuur zijn, hoe in samenwerking met de klankbordgroep de herstelmaatregelen definitief zijn gemaakt en dus en welke maatregelen uitgevoerd zullen worden en waarom. De vergunning voor het werk is inmiddels verleend door de gemeente. In september 2023 start het herstelwerk. In juni en augustus zijn er publieksexcursies samen met de klankbordgroep om buiten de maatregelen toe te lichten. Aanmelden is nodig.

Eind september 2022 zijn de plannen voor de Zandenbosvennen samen met de klankbordgroep definitief goedgekeurd. Het was een proces waarbij in meerdere sessies het voor opgestelde plan uit 2021 veranderd is naar de plannen die in het vorige blog beschreven staan. Meer informatie over deze plannen en het gehele proces kunt u lezen op http://www.boswachtersblog.nl/Veluwe. Voor de laatste blog met alleen de definitieve plannen kunt u kijken op https://www.boswachtersblog.nl/veluwe/2023/01/05/uitkomst-klankbordgroep-zandenbosvennen/

Publieksexcursies

Afgelopen periode is het wat stiller geweest rondom de Zandenbosvennen. Dit komt omdat aannemers zich konden inschrijven voor de uitvoering. Nu de start van de werkzaamheden snel dichterbij komt willen we samen met leden van de klankbordgroep weer publieksexcursies geven. Dit om de maatregelen bij de vennen toe te lichten buiten voor geïnteresseerden. Deze publieksexcursies zullen gehouden worden op voorstel 21 juni: 13:00uur en 24 juni 10:00uur en 26 augustus: 10:00uur.

Heeft u interesse en lijkt het u leuk om mee te gaan op een van de boven genoemde data? Meld je dan aan door een mail te sturen naar Veluwe@staatsbosbeheer.nl

Vermeld hierbij als onderwerp: Aanmelding excursie Zandenbosvennen en welke datum u mee wilt gaan.

Samenkomst van de klankbordgroep bij de Zandenbosvennen.
reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog