www.boswachtersblog.nl/ Vlieland

Bosbeheer (1) – Het hoe en waarom

22 september 2011 vlielandbos in Vlieland

Het jaar 2011 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het “Jaar van de Bossen”. Wereldwijd wordt aandacht besteed aan duurzame bescherming en beheer van het bos, als belangrijke hulpbron voor de huidige en toekomstige generaties. De VN willen met het Jaar van de Bossen mensen wereldwijd meer bewust maken van het belang van duurzaam beheer en duurzame instandhouding en ontwikkeling van alle typen bos op aarde. Voor Staatsbosbeheer is dit Jaar van de Bossen een prachtige aanleiding om wat meer te vertellen over ons werk.

Staatsbosbeheer plant jaarlijks in Nederland meer bomen aan dan we hout oogsten. Met ons bosbeheer houden we rekening met planten en dieren en het behoud van natuurlijke en landschappelijke waarden. Dit zorgvuldige bosbeheer heeft ertoe geleid dat al ons bos FSC is gecertificeerd. Op Vlieland worden houtkachels dus gestookt met FSC gekeurd hout. Alleen het stempel op elk blok haardhout ontbreekt nog, bij wijze van spreken. Dat zal lang niet iedereen zich realiseren. Ook niet dat dood hout doet leven en dat we daarom afgezaagde takken het liefst in het bos laten liggen.

Om mensen bij te praten over het bos, over wat ons daarmee op Vlieland voor ogen staat, moeten we actief informatie geven. Dat hebben we de afgelopen jaren wel op individuelele basis gedaan, maar voorlichting aan grotere groepen hebben we niet gegeven. Daarin willen we verandering brengen door informatieavonden te organiseren voor de particulieren die brandhout van ons kopen. Op zo’n avond zal beheerder Erik Saaltink het verhaal vertellen achter het beheer van onze bossen. Waarom willen we bepaalde veranderingen in het bos? En hoe kunnen particulieren met het zagen van brandhout daaraan bijdragen?

Wordt vervolgd…

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog