www.boswachtersblog.nl/ Vlieland

Baggeraars, Hakkers en slootwerkers…

21 februari 2013 Boswachter Anke Bruin-Kommerij in Vlieland

Een bijdrage van collega Boswachter Pieter Schaper
Vrijwilligers aan het werk in de Oude Kooi.

Het beloofde een stevige klus te worden afgelopen zaterdag; het vrijmaken van twee pijpen van de Oude Kooi.
In 2008 werd één van de vier vervallen vangpijpen van deze eendenkooi hersteld. Hier kunnen bezoekers zien hoe meer dan honderd jaar geleden op Vlieland eenden werden gevangen. De overige drie vangpijpen bleven zoals ze waren.
De kosten om de totale eendenkooi na meer dan honderd jaar van verval weer in oude luister terug te brengen zijn zeer hoog en ook zal een dergelijke ingreep zeer ingrijpend zijn op de huidige belevingswaarde. Daarom is er voor gekozen om één pijp te herstellen en voor de overige vangpijpen de basisstructuur te behouden en te herstellen.
Afgelopen zaterdag gingen vier vrijwilliger; Hein van Houten, Renze Brandsma, Hans Hougardy en Jan den Ouden samen met mij aan de slag om de overwoekerde en dichtgegroeide vangpijpen vrij te maken.

Gewapend met zeis en sikkel gingen zij de metershoge begroeiing van bramen en kamperfoelie te lijf. Met het zweet op de rug, baanden zij zich een weg door dit struweel langs de randen van de pijpen, de weg vrijmakend voor de baggeraars en de stoere slootwerkers.
Met harken , sloothaken en de baggerbeugel werd het water weer op diepte gebracht en in het water liggende boomstammen werden verwijderd. De noordoost pijp was er het slechtst aan toe. Deze pijp was overwoekerd met kamperfoelie en het open water was verdwenen en er stonden zelfs bomen midden in de pijp.
Maar waarom al dat handwerk? Met een minikraan was het snel gedaan!
Na honderd jaar heeft de natuur de kooi overgenomen. Grillige bomen, kamperfoelie tot zes meter hoog en overal prachtige hoge varens. Met een kraan zouden veel van de varens kapot gereden worden en de ingreep zou jaren zichtbaar blijven. Met handkracht kan je rekening houden met details als een mooie dode stam langs de waterkant, de varens of een dode takken boven het water. Jaren geleden werden deze als uitkijk gebruikt door ijsvogeltjes.
Wij willen voor 15 maart klaar zijn, als het broedseizoen begint en de dodaars en eidereenden terugkomen om in de kooi te gaan broeden. Wij zijn nog niet helemaal klaar en willen zaterdag 2 maart nog een dag gaan werken. Wij kunnen nog een paar extra baggeraars, hakkers en slootwerkers gebruiken!
De start is om 09.00 uur aan de achterzijde van de kooi. Voor info en opgave. P.schaper@staatsbosbeheer.nl of tel. 0562- 451304

[slideshow]

reageren

geef een reactie

  • Dutch mallard nest webcam | Dear Kitty. Some blog
    21 februari 2013 om 14:34

    […] Traditional duck catching on Vlieland: here. […]

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog