www.boswachtersblog.nl/ Vlieland

Spannende (ge)tijden voor de dwergsterns.

18 juni 2014 Boswachter Anke Bruin-Kommerij in Vlieland

Een bijdrage van collega Carl Zuhorn;

Ook dit jaar zijn er op de Vliehors Dwergsterns en Bontbekplevieren neergestreken om te gaan broeden.
De vogels zijn na een aarzelend begin begonnen met nestelen op een schelpenrijk stukje strand westelijk van het Reddingsboothuisje.
Staatsbosbeheer heeft afgelopen zondag met hulp van Willem Stel rondom dit broedgebied “gebods”borden geplaatst.
De Vliehors is een belangrijk broedgebied voor Dwergsterns. In heel Nederland broeden
jaarlijks ongeveer 700-850 paar. Op de Vliehors broedden de laatste jaren in wisselende aantallen Dwergsterns.
Dwergsterns zijn zeer kwetsbare broedvogels die in het getijdengebied op schelpenbankjes
broeden, vlak langs de waterlijn. Negen van de tien keer gaan de broedsels verloren door
een extreem hoog tij in combinatie met harde wind. Om te voorkomen dat de broedsels om
andere redenen verloren gaan is, in overleg met de beherende instanties en Maarten Nijman
van de Vliehors Express, besloten rondom deze plekken waarschuwingsborden te zetten.
Op dit bord staat ook een zogenaamde QR-code naar een link met een animatiefilmpje.
Scan de code en bekijk het filmpje ( hieronder te zien), die laat zien waarom rust zo belangrijk is en hoe we strandbroeders eenvoudig kunnen helpen.

De Vlielanders en toeristen die gebruik maken van de Vliehors worden vriendelijk
verzocht rekening te houden met dit broedgebied door:
• Ruim om de borden heen te rijden, en/of te lopen.
• Honden in een straal van 100 meter om het broedgebied aan te lijnen.
Namens de vogels, de beherende instanties, de tellers van Telploeg Vlieland en de Strandvogelwerkgroep van het overlegorgaan Waddeneilanden, wordt een ieder bedankt voor de medewerking.

[slideshow]

reageren

geef een reactie

  • Loes
    18 juni 2014 om 23:59

    grappig hoe ze dat doen in kuiltjes in het zand he…

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog