www.boswachtersblog.nl/ Vlieland

Pardon? Paddenstoelen in het zoute zand!

24 november 2014 Boswachter Anke Bruin-Kommerij in Vlieland

Een bijdrage van Menno Boomsluiter en wat voor 1!

Echt het lezen en kijken even waard; Met dank!

Het zeereepproject.

Doel van het project is het volgen van de Rode Lijst-status van de typische soorten van de habitatrichtlijn in de zeereep langs de gehele Nederlandse kust. Dit gebeurt in verband met de beoordeling van de staat van instandhouding van habitattypen, zowel binnen als buiten de Natura 2000-gebieden. Hierover moet elke zes jaar worden gerapporteerd aan de Europese Unie.

Zes soorten zijn aangewezen als typisch voor de zeereep: de Duinfranjehoed, de Zeeduinchampignon, de Duinstinkzwam, de Duinveldridderzwam, de Helmharpoenzwam en het Zandtulpje.

Helmstropharia ©Menno BoomsluiterHelmstropharia (foto: Menno Boomsluiter)

 

Zeeduinchampignon ©Anna Kreffer 7630874Zeeduinchampignon (foto: Anna Kreffer)

 

Om dit te kunnen doen is het nodig dat er een netwerk komt van vrijwilligers die bereid zijn om één of meer km-hokken te adopteren en daarin het voorkomen van de typische zeereepsoorten te registreren in het daarvoor aangewezen seizoen (oktober/november). De gegevens die zo worden verzameld zullen door het Centraal Bureau voor de Satistiek (CBS) statistisch worden verwerkt.

Van zondag 2-tot en met dinsdag 4 november heb ik samen met Joost van Bommel, woonachtig op Vlieland, een aantal kilometerhokken doorzocht op het voorkomen van zeereeppaddenstoelen.

Helminktzwam ©Frank London 7733976Helminktzwam (foto: Frank London)

Duinstinkzwam ©Menno BoomsluiterDuinstinkzwam ( foto: Menno Boomsluiter)

 

Duinfranjehoed ©Theo Westra 7714627Duinfranjehoed (foto: Theo Westra)

Daarbij zijn de Duinfranjehoed, Zeeduinchampignon, Duinstinkzwam en de Duinveldridderzwam meerdere malen waargenomen. De Duinfranjehoed was hier en daar algemeen, vooral op de nog jonge stuivende duintjes. Behalve deze typische soorten zijn ook de Helmstropharia, Helminktzwam, Duinparasolzwam en het voor de tweede maal in Nederland gevonden Helmkaalkopje een klein bruin paddenstoeltje wat in grote getale op het strand aan de noordelijke kant van het eiland bleek voor te komen. De resultaten laten zien dat er wat paddenstoelen betreft ook in de nog stuivende duinen veel te vinden is.
Menno Boomsluiter,

Landelijk coördinator Paddenstoelenmeetnetten.

reageren

geef een reactie

 • Pardon? Paddenstoelen in het zoute zand!
  25 november 2014 om 05:31

  […] Zeeduinchampignon …Lees meer […]

 • Fungi and nuthatch | Dear Kitty. Some blog
  24 november 2014 om 18:32

  […] Rare mushrooms in the Dutch coastal dunes: here. […]

 • Fungi and nuthatch | Dear Kitty. Some blog
  24 november 2014 om 18:32

  […] Rare mushrooms in the Dutch coastal dunes: here. […]

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog