www.boswachtersblog.nl/ Vlieland

Zou het dit jaar gaan lukken?… Broedende dwergsterns.

17 juni 2015 Boswachter Anke Bruin-Kommerij in Vlieland

Een bijdrage van onze collega en groot ‘vogelkieker’ Carl Zuhorn:

Ook dit jaar zijn er op de Vliehors Dwergsterns en Bontbekplevieren neergestreken om te gaan broeden. De vogels zijn na een aarzelend begin met nestelen begonnen op een schelpenrijk stukje strand westelijk van het Reddingsboothuisje.

Staatsbosbeheer heeft afgelopen zondag met hulp van Willem Stel rondom dit broedgebied waarschuwing borden geplaatst. De Vliehors is een belangrijk broedgebied voor Dwergsterns. Vorig jaar broedden er 28 paar Dwergsterns op de Vliehors. In heel Nederland broeden jaarlijks ongeveer 700-850 paar.

Dwergsterns zijn zeer kwetsbare broedvogels die in het getijdengebied op schelpenbankjes broeden, vlak langs de waterlijn. Negen van de tien keer gaan de broedsels verloren door een extreem hoog tij in combinatie met harde wind. Om te voorkomen dat de broedsels om andere redenen verloren gaan is, in overleg met de beherende instanties en Maarten Nijman van de Vliehors Express, besloten rondom deze plekken waarschuwingsborden te zetten.

Op deze animatie is duidelijk te volgen waarom strandbroeders rust nodig hebben. http://www.youtube.com/watch?v=G9RkD1eSX-w

De Vlielanders en toeristen die gebruik maken van de Vliehors worden vriendelijk verzocht rekening te houden met dit broedgebied door:

 • Ruim om de borden heen te rijden, en/of te lopen.
 • Honden in een straal van 100 meter om het broedgebied aan te lijnen.

Namens de vogels, de beherende instanties, de tellers van Telploeg Vlieland en de Strandvogelwerkgroep van het overlegorgaan Waddeneilanden, wordt een ieder bedankt voor de medewerking.

reageren

geef een reactie

 • Frey
  18 juni 2015 om 06:33
 • Tiny van der Knaap, Monster.
  17 juni 2015 om 21:40

  Wat geweldig, dat jullie je gezamenlijk inspannen om het broedgebied te beschermen!
  Nu maar hopen op een mooi resultaat.
  Succes gewenst.

 • Good Irish little tern news | Dear Kitty. Some blog
  17 juni 2015 om 19:35

  […] Little terns on Texel, the Netherlands: here. On Vlieland, the Netherlands: here. […]

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog