www.boswachtersblog.nl/ Vlieland

Grote mantelmeeuw: Nieuwe broedvogel voor Vlieland.

7 juli 2016 Boswachter Anke Bruin-Kommerij in Vlieland

De Grote mantelmeeuw is één van de grootste meeuwen ter wereld. Ze zijn het grotere broertje van de Kleine mantelmeeuw (leizwarte mantel met gele poten). De Grote mantelmeeuw is herkenbaar aan zijn formaat met leizwarte mantel en vleeskleurige poten. Grote Mantelmeeuwen zijn het hele jaar te zien op Vlieland, en dan vooral op het Noordzeestrand en op de Vliehors. Ze zijn het talrijkst in het najaar en winter.

De Grote mantelmeeuw broedt vooral langs rotskusten van IJsland, Noorwegen en de Britse Eilanden. Sinds 1993 is de Grote Mantelmeeuw een jaarlijkse broedvogel in Nederland geworden. Broedgevallen vonden al plaats op Texel, Terschelling, Ameland, Griend, Rottumeroog, de Delta en tegenwoordig ook al op enkele plaatsen in het IJsselmeergebied en het Lauwersmeer.

De vogels broeden solitair op (onbereikbare) eilandjes of op strekdammen. De aantallen in Nederland groeien langzaam. In 2014 waren dit al zo’n 60 broedparen.

Sinds een aantal jaren was er al de verwachting dat de Grote mantelmeeuw ook een nieuwe broedvogel zou kunnen worden voor Vlieland. Elk jaar verblijven er namelijk in het broedseizoen wel een paar sub-adulte en adulte vogels in en rond de aalscholverkolonies in Kroon’s polders. Ze doen zich daar dan tegoed aan onder andere de visresten en braakballen van de daar broedende Aalscholvers.

Dit jaar is dit vermoeden uitgekomen, en heeft een paartje Grote mantelmeeuw op één van de eilandjes in de 2e Kroon’s polder een nest gebouwd en eieren gelegd waar nu dus kuikens zijn uitgekomen.

De vogels op Vlieland voeden zich met allerlei aas, visafval (ruim voorradig in de aalscholverkolonies in de 2e Kroon’s polder), maar ook met jonge vogels. Omdat ze zo groot zijn, stelen ze met gemak het voedsel van andere vogels.

Vlieland is een broedvogel rijker!

©Carl Zuhorn© ©bron Sovon©

 

Video;

 

(de datum onderaan het filmpje klopt niet. De beelden zijn van een paar weken geleden)

 

 

reageren

geef een reactie

  • Loes
    8 juli 2016 om 01:35
  • First great black-backed gull nest on Vlieland island | Dear Kitty. Some blog
    7 juli 2016 om 19:51

    […] Anke Bruin-Kommerij writes today about this new nesting species for the […]

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog